10 II w Guzewie warsztaty ekologiczne dla rodziny - Gmina Rzgów

10 II w Guzewie warsztaty ekologiczne dla rodziny

zdjęcie
W najbliższą niedzielę 10 lutego w OSP Guzew o godzinie 14.30 odbędą się warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy zapisać się na warsztaty, każdy chętny może wysłać zgłoszenie na adres e-mail warsztaty.guzew@gmail.com, w treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, wiek dziecka oraz dane opiekuna wraz z numerem telefonu biorącego udział w warsztatach. Wysyłając powyższe dane należy oczekiwać na wiadomość zwrotną potwierdzającą udział w warsztatach.
W niedzielne popołudnie będzie można miło spędzić czas - nauka poprzez zabawę o tematyce OZE, segregacji i recyklingu, będą również wspólne gry np. koło fortuny, a na zakończenie wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Celem przedsięwzięcia  jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Rzgów poprzez zorganizowanie warsztatów pt. "EkoRodzina - warsztaty ekologiczne dla rodziny".

OZE - co to takiego?
Odnawialne źródła energii, w skrócie potocznym zwane OZE, to źródła których wykorzystywanie nie wiąże się ze zmniejszaniem zasobów naturalnych naszego globu, a ich pozyskiwanie to brak lub bardzo niskie negatywne oddziaływanie na środowisko. Pod skrótem OZE kryją się m.in.: elektrownie wiatrowe, panele słoneczne lub fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wykorzystujące energię fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek, jak też elektrownie, gdzie pozyskuje się energię z tzw. biomasy, biogazu na składowiskach odpadów ipt., a także z biogazu powstałego np. w procesach oczyszczania ścieków. Można śmiało rzec, że OZE winno się kojarzyć z takimi żywiołami jak: powietrze, woda, wiatr i ziemia.. Jako ciekawostkę dodam, że wg wielu opracowań najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest jak do tej pory energia grawitacyjna wody.

 Do niedawna odnawialne źródła energii były “w obecnym wydaniu” dla przeciętnego Polaka czymś niezwykłym, drogim, wręcz z pogranicza fantastyki, znanym z publikacji i mediów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na szczęście na naszych oczach to się szybko zmienia, a dotychczas nieosiągalne instalacje są już dostępne dla przeciętnej rodziny. W dodatku, w naszym krajobrazie pojawia się coraz więcej elektrowni wiatrowych, a na naszych dachach zadomowiło się już na stałe wiele paneli słonecznych. W dodatku przeciętny Kowalski może skorzystać z różnego typu dopłat (w tym m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), środków europejskich itp., co sprawa, że OZE jest często na przysłowiowe “wyciągnięcie ręki”. Unia Europejska jest prekursorem wielu rozwiązań związanych z energią odnawialną i niejako “wymusza” na naszym prawodawstwie preferowanie rozwiązań proekologicznych, w tym związanych z wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii.

Guzewski projekt grantowy pt. „EkoRodzina-warsztaty ekologiczne dla rodziny” sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie: „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców”.

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz
fot. pixabay
powrót