11 marca - Dzień Sołtysa - Gmina Rzgów

11 marca - Dzień Sołtysa

zdjęcie
W dniu Waszego święta życzymy wytrwałości w Waszej misji, jaką jest aktywność społeczna
To ona decyduje o wyborze na sołtysa na zebraniu wiejskim, na najniższym szczeblu demokracji
Wszyscy znają swojego sołtysa, bo przychodzi pobrać podatek rolny
Jednak dzisiejszy sołtys to również inicjator życia kulturalnego w sołectwie, budowniczy dobrosąsiedzkiej integracji
Ponieważ jest najbliżej ludzi, to on zgłasza problemy ludzi chorych, niepełnosprawnych i opuszczonych na stare lata
Jako pośrednik między władzami samorządowymi a własnymi sąsiadami, wykazuje się pomysłami na poprawę jakości życia w swojej małej ojczyźnie 
Zgłasza postulaty lokalnej społeczności burmistrzowi, radnym, urzędnikom
W dniu Waszego święta życzymy Wam, abyście czuli się spełnieni i jeszcze bardziej potrzebni
Wyrażamy naszą wdzięczność i szacunek za pracę sołtysów
Funkcja sołtysa na ziemiach polskich sięga przełomu XII i XIII wieków – wypełniajcie Waszą misję następnych tysiąc lat, czego życzą:
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński
Wiceburmistrz Małgorzata Rózga
Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka
powrót