15 VI strażackie święta w Kalinie - Gmina Rzgów

15 VI strażackie święta w Kalinie

zdjęcie
W sobotę, 15 czerwca w strażnicy OSP Kalino rozpoczynają się połączone uroczystości stulecia miejscowej jednostki ochotniczej straży oraz Powiatowego Święta Strażaka. Tego dnia o godz. 14 uroczystości zainauguruje msza święta polowa.
Wielki pożar Kalina oraz ogień  spopielający często pojedyncze zabudowania przymusiły mieszkańców Kalina do założenia straży pożarnej w 1919 r. To nie był okres sprzyjający tego rodzaju inicjatywom, bo okres wojenny doprowadził do strasznego zubożenia wielu tutejszych rodzin, a władze również nie miały pieniędzy na wspieranie tego rodzaju inicjatyw.

Jednak sytuacja pożarowa była tak groźna, że już w 1920 r. stanęła drewniana remiza Do dyspozycji druhów na początku były: sikawka ręczna na wozie konnym oraz beczkowóz, również z zaprzęgiem konnym. W czasie okupacji niemieckiej okupant nie pozwalał Polakom należeć do jakichkolwiek organizacji, nawet do OSP. Jednak w miarę upływu czasu, coraz więcej Niemców z Kalina kierowano na front i siłą rzeczy ochronę przeciwpożarową wsi znów przejęli Polacy. Sytuacja była zresztą szczególna, bo władze niemieckie umieściły w remizie magazyn broni, istniejacy tu do końca wojny!

Obecnie istniejąca, murowana strażnica zostaje wybudowana i 7 czerwca 1992 r. oddana do użytku. W Kalinie w remizie funkcjonuje również świetlica Koła Gospodyń Wiejskich.  Obecnie OSP w Kalinie liczy 61 członków, w tym 54 mężczyzn. Na okoliczność stulecia jednostki – przed miesiącem w remizie stanął nowiutki lekki wóz ratowniczo-gaśniczy.

Oprac. Włodzimierz Kupisz
Źródło: R. Poradowski „Florianowi rycerze”
Fot. przykładowe
powrót