17 XI podaruj lek życia - Gmina Rzgów

17 XI podaruj lek życia

zdjęcie
Po raz kolejny odbędzie się honorowa akcja krwiodawstwa w Rzgowie.  Wszyscy chętni będą mogli oddać ten cenny lek 17 listopada (niedziela) 2019 r. od 10 do 13 w Ambulansie Honorowego Krwiodawstwa, który będzie  na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Kto może oddać krew?
Zgłaszający się do oddania krwi musi posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL.
Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego śniadania i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.
Osoba pełnoletnia, która waży powyżej 50 kg. 

Pamiętajmy, że chwila poświęcona na oddanie krwi może przełożyć się na czyjeś zdrowie lub życie,

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi ul. Franciszkańska 17/25 www.krwiodawstwo.pl
ODDAJ KREW OCAL ŻYCIE…

KTO MOŻE ODDAĆ KREW
osoba pełnoletnia (do 65 roku życia)  , osoba po raz pierwszy oddająca krew do 60 r.ż
osoba ważąca powyżej 50 kg   
osoba zdrowa     
DYSKWAKIFIKACJE STAŁE                                                                                           
Choroby układu: krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego, krwiotwórczego
Choroby skóry
Choroby zakaźne
Choroby metaboliczne i układu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca)
Nowotwory złośliwe
Nosiciele wirusa HIV
Alkoholicy

  DYSKWAKIFIKACJE CZASOWE NA 2 TYGODNIE
Po kuracji antybiotykowej
Grypa oraz infekcje grypopochodne     
  DYSKWAKIFIKACJE CZASOWE 6 MIESIĘCY
Tatuaż
Piercing
Zabiegi operacyjne
Ciąża i okres karmienia piersią
DYSKWAKIFIKACJE INNE
Aspiryna 3 dni
Usunięcie zęba i leczenie kanałowe 1 tydzień
Opryszczka
Okres menstruacji i 3 dni po jej zakończeniu

PRZYWILEJE HONOROWEGO KRWIODAWCY
Kontrola swojego stanu zdrowia (poziom hemoglobiny, morfologia krwi, badanie na bakterię kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i C), oznaczenie grupy krwi
Legitymacja HDK (Honorowego Dawcy Krwi) – do niej zbiera się wpisy dotyczące ilości oddanej krwi
Karta identyfikacyjna grupy krwi -  Każdy Honorowy Dawca Krwi lub jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji krwi
8 tabliczek czekolady oraz 2 batoniki – ekwiwalent kaloryczny o wartości 4,5 tys. Kcal
Wolny dzień w pracy, uczelni, szkole – na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o Publicznej służbie krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
Ulga podatkowa – możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania.
Rabaty w sklepach internetowych i punktach usługowych – aktywni dawcy krwi mogą liczyć na różne rabaty udzielane przez partnerów akcji “Dawcom w Darze” czy „Razem dla Dawców”
Obsługa poza kolejnością w przychodniach i aptekach
Status Zasłużonego HDK uzyskuje się, jeśli jako mężczyzna odda się co najmniej 6 litrów krwi, a jako kobieta – co najmniej 5 litrów
Bezpłatna komunikacja miejska -  w wielu miastach Zasłużeni Krwiodawcy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej
Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje także zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych
powrót