Aktualności - Gmina Rzgów
Burmistrz Rzgowa informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony od 24 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22,  95-030 Rzgów, w godzinach pracy urzędu w pok. nr 5 i na stronie internetowej bip.rzgow.pl

     Będzie rozbudowywana świetlica wiejska w Gospodarzu. 30 listopada zostaną otwarte koperty z ofertami uczestników przetargu.  Inwestycja obejmuje rozbudowę parterowego niepodpiwniczonego budynku świetlicy bez poddasza użytkowego.
 
Od 1 listopada 2015 r. odpady komunalne z zamieszkanych nieruchomości z gminy Rzgów odbiera firma JANTAR Jarosław Fiałkowski z siedzibą w Rzgowie, ul. Krótka 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z mieszkańcami w sprawie worków, pojemników, reklamacji związanych z odbiorem odpadów bądź innych problemów, związanych ze zbiórką odpadów jest przedstawiciel firmy JANTAR - pani Ewelina, numer telefonu: 510-188-588, adres mailowy: rzgow@8888.pl bądź biuro@8888.pl
Burmistrz Konrad Kobus zdecydował odciążyć miejsca parkingowe wokół Urzędu Miejskiego, aby więcej interesantów mogło postawić auto przed magistratem. Na działce gminnej przy ul. Grodziskiej - w sąsiedztwie kancelarii parafialnej - powstał utwardzony tłuczniem parking wyłącznie dla urzędników. 
W Prudnickim Ośrodku Kultury odbył się 5 listopada wernisaż wystawy poplenerowej. Przypomnijmy, że latem, dzieci z Pracowni Plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie wzięły udział w plenerze malarskim w pobliskiej Wieszczynie.
W związku z niejasnościami dotyczącymi telefonicznej rejestracji w Gminnej Przychodni Zdrowia informujemy, że telefony są odbierane przez rejestratorki tylko w godz. 8.30-18. 
W Hali Sportowej w Rzgowie 8 listopada GOSTiR zorganizował IV Rodzinne Bieganie. Pojawiły się całe rodziny. Każdy mógł spróbować swoich sił w biegu indywidualnym oraz wystartować w rekreacyjnym biegu rodzinnym. 
Przedstawiamy rozkład jazdy autobusów PKS nowej linii Rzgów – Grodzisko skrzyżowanie – Huta Wiskicka – Tadzin - Bronisin Dworski – Grodzisko – Rzgów/ul. Gliniana – Rzgów skrzyżowanie Ogrodowa/Tylna – Rzgów plac 500-lecia.
W niedzielę 8 listopada o godz. 16 w Hali Sportowej w Rzgowie rozpoczyna sie impreza pod hasłem Rodzinne Bieganie.
W Starowej Górze zakończył sie montaż słupków z 54 tablicami z nazwami ulic. Nowe oznakowanie pojawiło się na ul. Centralnej i na bocznych ulicach od Centralnej.
11 Listopada o godz. 9.45 w Rzgowie na placu 500-lecia 22 rozpoczynają się obchody 97. rocznicy odzyskania Niepodległości.
Nasza mieszkanka Lara Hidane wygrała w kategorii do 10 lat Regionalny Konkurs Piosenki w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach.

       Stuletnie urodziny Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza zostały podzielone na dwie części – pierwsza w Dniu Edukacji Narodowej była dedykowana uczniom, nauczycielom oraz  pracownikom obsługi, a 16 października przybyło kilkudziesięciu szacownych gości – przedstawicieli samorządu , byłych dyrektorów szkoły w Rzgowie oraz absolwentów.
   

W Grodzisku kończy się rozruch technologiczny zmodernizowanej stacji uzdatniania wody, polegający na płukaniu i chlorowaniu. Inwestycja kosztowała 1 milion 360 tysięcy złotych i należy do większych, zakończonych w tym roku. Stacja powstała w miejscu starej hydroforni, służącej mieszkańcom przez około 30 lat. Woda z ujęcia w Grodzisku jest tańsza od łódzkiej, która była tłoczona dla tej części gminy w czasie modernizacji hydroforni. 

Rzgowskie Studio Teatralne otrzymało wyróżnienie w 28.  Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich ŁóPTA. Rzgowscy artyści wystąpili w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury ze spektaklem pt. „Porwanie w Zaczarowanym Lesie”. Przedstawienie powstało pod kierunkiem Agnieszki Ruty oraz Irminy Kuzik.