86-milionowy budżet jednogłośnie przyjęty! - Gmina Rzgów

86-milionowy budżet jednogłośnie przyjęty!

Dyskusja nad projektem budżetu gminy Rzgów na 2020 r. trwała od posiedzenia komisji wspólnej aż po środową sesję Rady Miejskiej w dniu 8 stycznia. Rada w liczbie 14 rajców (1 nieobecny) jednogłośnie poparła budżet w wysokości 86 milionów 265 tysięcy złotych, dochody 73 mln 105 tysięcy złotych, inwestycje wartości 20 mln 790 tys. zł oraz deficyt w wysokosci 13 mln 160 tys. zł. Radni upoważnili burmistrza - na wypadek doraźnego deficytu - do zaciągnięcia zobowiązania finansowania w wysokości do 2,5 miliona złotych. 
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót