„Archiwum nie jest takie straszne” - Gmina Rzgów

„Archiwum nie jest takie straszne”

zdjęcie
Uczniowie klasy 7 i 8 wraz z opiekunami Anetą Kujawską i Magdaleną Mordaką, uczestniczyli w bezpłatnej wycieczce edukacyjnej do Archiwum Państwowego w Łodzi przy placu Wolności 1. Celem podróży były zajęcia warsztatowe pt. „Archiwum jest fajne”, przygotowane przez starszego kustosza Agnieszkę Janik.

Podczas lekcji dzieci zapoznały się z zadaniami archiwum. Dowiedziały się, jakie czynności są wykonywane podczas konserwacji dokumentów. Zobaczyły unikatowe zdjęcia przedstawiające dawną Łódź, jedne z najstarszych dokumentów i nietypowe zbiory ulotek, plakatów i znaczków. Ponadto miały możliwość obejrzenia magazynu archiwaliów. Na koniec zajęć uczniowie weszli na wieżę zegarową ratusza oraz odwiedzili dawną salę posiedzeń Rady Miejskiej, obecną czytelnię.

Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali nagrody, a na ręce przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego zostały przekazane książki, które znajdą swoje miejsce w bibliotece szkolnej.

Tekst i fot. Magdalena Mordaka
powrót