Będzie zieleń ponad normę - Gmina Rzgów

Będzie zieleń ponad normę

zdjęcie
Tysiąc krzewów ozdobnych oraz sadzonek drzew otrzyma gmina Rzgów w tym roku od samorządu województwa łódzkiego. To efekt programu pod nazwą „100 tysiecy drzew na stulecie województwa łódzkiego”. Celem programu jest jest przede wszystkim promocja drzew i krzewów rodzimych lub stosowanych w zadrzewieniu od XIX wieku, ale dziś mniej popularnych.
Organizatorzy biorą pod uwagę przyrodniczą wartość gatunków m.in. jako potencjalnych pozytków dla pszczół i ptaków.  Z oferty wyeliminowano inwazyjne, obce gatunki, które rozprzestrzeniają się w niekontrolowany sposób w naszej przyrodzie.

Program, w którym uczestniczymy - poza jubileuszem – ma również związek z poprawą lesistości województwa łódzkiego. Obecnie, ogólna powierzchnia lasów wszystkich form własności wynosi 382 400 hektarów (21 procent powierzchni), zatem na jednego mieszkańca regionu przypada około półtora tysiąca metrów kwadratowych. To bardzo mało jak na warunki europejskie.

Chęć uczestnictwa w programie wyrazili :
1. dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzgowie
2. sołtys Anna Wielgosz wraz z radnym Stanisławem Zaborowskim ze Starowej Góry
3. Sołtys Starej Gadki - Zofia Gruszka
4.Sołtys Gospodarza – Henryk Garusiński
5. Radny miejscowości Prawda – Jan Spałka
6. Sołtys Anna Wydra wraz z radnym Wiesławem Gąsiorkiem - Guzew
7. nasadzenia w Rzgowie, które mają uzupełnić zazielenianie zaplanowane na ten rok z budżetu samorzadu

Na nasz teren trafi m.in. 56 berberysów,  8 cisów pospolitych, 10 dzikich czereśni ptasich, 2 daglezje, 2 dęby bezszypułkowe, 4 dęby błotne, 12 dereni rozłogowych, 26 grabów pospolitych, 10 indygowców, 39 kalin koralowych, 6 kasztanowców, 30 klonów jaworów, 25 krzewuszek cudownych, 15 miłorząbów dwuklapowych i wiele innych.

Sadzonki drzew i krzewów według złożonych zamówień zostaną przekazane w kwietniowym terminie, ustalonym z Urzędem Miejskim w Rzgowie oraz z organizatorami akcji. Rośliny sadzone będą w ramach różnego rodzaju akcji, prowadzonych w sołectwach. Nasadzenia w Rzgowie zaplanowano  m.in. wzdłuż ul. Tuszyńskiej, wokół szkoły w Rzgowie, również podczas obchodów Dnia Ziemi (22 kwietnia) lub Dnia Drzewa (10 października). Część roślin zostanie przekazana mieszkańcom podczas imprezy „Powitanie lata w Starowej Górze”.

Tekst: Magda Górska, Włodzimierz Kupisz
Fot. Mateusz Szczepaniak
powrót