Co złego w powietrzu - Gmina Rzgów

Co złego w powietrzu

zdjęcie
Oddychamy w kraju złym powietrzem. Wciąż za mało wiemy o smogu, jego konsekwencjach zdrowotnych. Wciąż duża część  społeczeństwa nie przestrzega prawa. Mieszkańcy w swoich piecach i kotłowniach palą rzeczami, których spalać nie powinni.
Na początku 2018 roku burmistrz Rzgowa zlecił zainstalowanie w gminie Rzgów 15 czujników jakości powietrza. Pierwotnym celem było podniesienie świadomości mieszkańców, dotyczącej tego, jakim powietrzem oddychamy na co dzień, w jakich okresach roku sytuacja jest bardzo zła, a kiedy jest dobrze. W konsekwencji urzędnicy mają możliwość zbadania ewentualnych przyczyn złej jakości powietrza.

Na zły stan powietrza ma wiele czynników a są to m. in.:
- domy o niskim standardzie energetycznym - niedocieplone ściany i stropy, stare okna i drzwi
- złe parametry kotłów
- palenie w domowych piecach węglem złej jakości
- spalanie śmieci
- smog, który powodują samochody
- zły stan dróg
- ruch tranzytowy

Podczas badania jakości powietrza brane są normy dla pyłów PM10, PM2,5 (cząstki przedostające się do płuc i pęcherzyków płucnych) oraz PM1 (ultradrobne cząstki przenikające przez płuca bezpośrednio do krwioobiegu i rozprzestrzeniające się do narządów). Firma Airly (dostawca czujników) posługuje się dodatkowo europejskim indeksem CAQI. W zależności od jakości powietrza przyjmuje on wartości od zera (kolor zielony - jakość powietrza bardzo dobra) do wartości powyżej 125 jednostek (kolor ciemnofioletowy - bardzo zła jakość powietrza).

Z czujników jakości powietrza przygotowywane są miesięczne raporty, na podstawie których został sporządzony roczny raport jakości powietrza dla czujników zlokalizowanych w gminie Rzgów. Analizując całość wyników z okresu 01.02.2018 – 31.01.2019 nasuwają się następujące wnioski:

- dla pyłów PM 2,5 widać wyraźny wzrost zanieczyszczeń w okresach zimowych, zdarzają się sytuacje, gdzie norma przekroczona jest dwukrotnie. Najlepsze miesiące w okresie zimowym to październik (średnia wszystkich czujników to 123% normy) oraz grudzień (141% normy). W lutym norma była przekroczona średnio o 196%. Średnio roczne zanieczyszczenie wyniosło 117% normy.

- dla PM 10 wyniki procentowe są nieco niższe niż PM2.5. W miesiącach zimowych normy wciąż są przekraczane ale nie ma przypadków przekroczenia 200% - maksymalne średnie wynoszą ponad 170%. Najlepsze miesiące zimowe to znów październik oraz grudzień 2018 r. (94 oraz 113% normy). Najgorszy luty – średnio 159% normy dla wszystkich czujników. W skali roku średnia w gminie wyniosła 90% normy.

Maksymalne stężenie PM 1 zanotowano 13 lutego 2018 r. dla czujnika zlokalizowanego w Starowej Górze przy ul. Szerokiej
W przypadku PM 2,5 maksymalny pomiar odnotowano 4 marca 2018 r. w Starowej Górze ul. Centralna 102.
Maksymalny dobowy pomiar PM 10 zanotowano 4 marca 2018 – było to w Starowej Górze na ul. Centralnej 102.

Wyraźnie widoczny jest wzrost stężenia zanieczyszczeń w powietrzu zimą. Od kwietnia do października stężenia mieściły się w średniej zanieczyszczeń lub pomiary niewiele przekraczały normę. Wszystko to, co ma główny wpływ na złą jakość powietrza - spowodowane jest tzw. niską emisją (to całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł - do 40 m wysokości). Zanieczyszczenia te pochodzą głównie z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu drogowego.

Na co dzień mieszkańcy mogą sami sprawdzać stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza na stronie
www.rzgow.pl
Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska od początku roku publikuje prognozy jakości powietrza dla terytorium Polski
www.ios.gov.pl/jakosc-powietrza/ oraz
www.powietrze.gios.gov.pl

Roczny raport dostępny jest na stronie www.bip.rzgow.pl w zakładce: menu tematyczne/ ochrona środowiska/ ochrona powietrza

Tekst i fot. Magdalena Górska

powrót