Do 15 marca opłać składkę melioracyjną - Gmina Rzgów

Do 15 marca opłać składkę melioracyjną

zdjęcie
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie przypomina użytkownikom, że do 15 marca 2020 roku należy opłacić składkę roczną na cele statutowe. Obowiązek obejmuje zarówno członków Gminnej Spółki Wodnej, jak i osób  i instytucji, którzy nie są członkami spółki, a korzystają z urządzeń melioracyjnych w gminie Rzgów.
Urządzeniami melioracyjnymi są rowy melioracyjne, urządzenia podziemnej melioracji( tzw. sączki i zbieracze, które odprowadzają wody z pól do rowu), zastawki, przepusty i inne urządzenia. Składki są od lat na bardzo niskim poziomie i wynoszą dla działki do 1 ha - 10zł, a dla działki powyżej 1 ha - 12zł/ha. Koszt przygotowania listu z zawiadomieniem (znaczek, 2 arkusze papieru, koperta i wydruk) wynosi 3,50 zł. W roku 2019 wysłanych zostało około 1350 powiadomień, z czego zapłaciło tylko 60% tj. około 800 osób i firm razem.

Do 550 osób, które nie zapłaciły, dołożyliśmy koszty wysyłki zawiadomień. W tym roku liczba wysłanych powiadomień jest na tym samym poziomie. W gminie Rzgów mamy około 1600 hektarów gruntów zmeliorowanych i około 60 kilometrów rowów melioracyjnych i to staramy się utrzymać w jak najlepszym stanie. Od czasu objęcia przeze mnie  funkcji przewodniczącego, na ile było stać spółkę finansowo, w takim zakresie zostały wykonane następujące prace:
                   odkrzaczanie i wykaszanie rowów                       odmulanie rowów
2016 r.         13 kilometrów                                                            8,5 kilometra
2017 r.         6,9 km                                                                         6,8 km
2018 r.         8,4 km                                                                         7,9 km
2019 r.         10 km                                                                          10 km

Było usuwniętych wiele awarii melioracji podziemnej i przepustów w rowach.  Odbiorów prac, wykonanych przez Gminną  Spółkę Wodną, dokonywali przedstawiciele zarządunaszej spółki  i delegowani pracownicy urzędów, od których otrzymujemy dotację tj. : Urzędu Miejskiego w Rzgowie, marszałka województwa i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Co roku składane jest sprawozdanie z pracy Spółki Wodnej staroście, który jest dla spółki instytucją nadrzędną. Zlecane i przeprowadzane są również kontrole przez firmy zewnętrzne.

Nie stwierdzono dotychczas żadnych uchybień. Pragnę przypomnieć, że pracujemy na bardzo starym 40-letnim sprzęcie, wymagającym ciągłej naprawy. Pracę wykonujemy rzetelnie z myślą o jak najlepszym zadowoleniu mieszkańców. Dziękujemy władzom samorządowym za udzielanie wsparcia. Dziękuję wszystkim, którzy rozumią potrzebę istnienia Spółki Wodnej i płacą regularnie składki. Wszystko jest wykorzystywane na cele statutowe, dlatego apelujemy do wszystkich o terminowe uregulowanie składki.

Zenon Wawrzyniak
Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie
Fot. Włodzimierz Kupisz
powrót