Drodzy Nauczyciele, Szanowni Pracownicy Oświaty! - Gmina Rzgów

Drodzy Nauczyciele, Szanowni Pracownicy Oświaty!

zdjęcie
Rok szkolny 2020/2021 jest szczególny – od początku pracujemy w warunkach pandemii. Z tego powodu nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkół muszą sprostać nowym  wyzwaniom organizacyjnym i sanitarnym. Zawody związane z edukacją nabrały nowego wymiaru. Określenia: „wypełniać misję w oświacie” czy „stanąć na wysokości zadania” zyskały dodatkowe, doniosłe znaczenie.
Dziś pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za Państwa cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w przekazywanie wiedzy oraz kształtowaniu osobowości naszych młodych mieszkańców. Każdy z Was dokłada przecież swoją cegiełkę w ich procesie rozwoju. To właśnie Państwo podejmujecie się zadań najbardziej wymagających i niełatwych, przekazujecie wiedzę, wykorzystując w tym celu różnorodne i niejednokrotnie zaskakujące metody oraz środki. Wy pomagacie przezwyciężać trudności, motywujecie i wspieracie.

Na niektóre efekty obecnego procesu edukacji i wychowania trzeba będzie czekać długo i cierpliwie. Ale przyjdzie przecież czas, kiedy staną się one widoczne. To Wasi wychowankowie będą kształtować dalsze losy Polski i naszej gminnej Małej Ojczyzny. Mamy nadzieję, że sprostają wyzwaniom przyszłości, udźwigną ciężar odpowiedzialności i dorosłego życia, staną się dobrym owocem pracy swoich nauczycieli i mistrzów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu rzgowskiego samorządu składamy Gronu Pedagogicznemu najlepsze życzenia: kolejnych sukcesów dzieci i młodzieży w olimpiadach przedmiotowych i konkursach na różnym szczeblu. Zawsze pamiętamy bowiem o tym, że osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe uczniów, przygotowanych przez kadrę naszych nauczycieli, stanowią najlepszą promocję gminy Rzgów.

Za trud i poświęcenie dziękujemy również pracownikom niepedagogicznym, którzy codziennie współtworzą obraz i atmosferę naszych szkół.

Wszystkim Państwu życzymy dużo zdrowia, sił, uśmiechu i wszelkiej pomyślności!

Z wyrazami szacunku


Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa
Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza
Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej

Rzgów, 14 października 2020 r.
powrót