Dyrekcja wyciszy ekspresówkę - Gmina Rzgów

Dyrekcja wyciszy ekspresówkę

zdjęcie

Gmina Rzgów została poinformowana o decyzji Grzegorza Schreibera, marszałka województwa łódzkiego w sprawie ograniczenia hałasu, pochodzącego z drogi ekspresowej S 8. Marszałek zobowiązał Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego poprzez obniżenie hałasu do poziomów dopuszczalnych w terminie do końca czerwca 2022 roku.

Cała sprawa wypłynęła na forum publiczne trzy lata temu. W 2017 roku radni Ewa Fryczka i Jarosław Świerczyński nalegali, aby burmistrz zlecił wykonanie badań poziomu hałasu w miejscowościach Romanów i Kalinko, gdyż mieszkańcy skarżyli się na uciążliwości od strony drogi ekspresowej S 8. Według mieszkańców, ekrany akustyczne były za niskie, a gdzieniegdzie w ogóle powstały.  Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński powiedział wtedy, że Urząd Miejski nie może zlecić badań akustycznych, ale podjął się rozwiązania problemu w drodze postępowania w drodze administracyjnej.

Zaczęły się pisma do instytucji. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi został poproszony o sprawdzenie poprawności i rzetelności pomiarów emisji hałasu, wykonanych przez Generalną Dyrekcję Dróg. Inspektorat ze względów proceduralnych nie mógł wtedy jeszcze ich wykonać. Gmina złożyła więc wniosek w Najwyższej Izbie Kontroli. Jej ówczesny prezes Krzysztof Kwiatkowski zaczął energicznie działać. NIK przeprowadził kontrolę w GDDKiA w Łodzi. Izba w wystapieniu pokontrolnym wykazała istone rozbieżności w wynikach analizy porealizacyjnej (po oddaniu do eksploatacji drogi S 8) oraz opinii Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Marszałek województwa 20 maja 2019 roku poprosił o to, aby ponownie przeanalizować wyniki badań. Rozważał zobowiązanie Generalnej Dyrekcji Dróg do zamontowania ekranów akustycznych przy drodze S 8 i autostradzie A 1 na odcinku przebiegającym wzdłuż gminy Rzgów. Na początku lipca bieżącego roku marszałek województwa powiadomił burmistrza M. Kamińskiego, że po prawej stronie A 1zamontowano ekran akustyczny w Kalinku na wysokości posesji nr 102 i 103. W celu zabezpieczenia przed hałasem mieszkańców m. in posesji Kalink 99 i Kalinko 100, zamontowano ekrany 5-metrowej wysokości.

 

W najnowszej, tak pomyślnej dla nas decyzji marszałka Grzegorza Schreibera czytamy, że na wniosek burmistrza M. Kamińskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawi Urzędowi Marszałkowskiemu wyniki pomiarów, wykonanych w punktach pomiarowych m. in. w Romanowie 52 i 58 oraz w Kalinku 99.

Włodzimierz Kupisz

Fot. przykładowe/internet

powrót