Dzieci będą miały specjalistów w Rzgowie - Gmina Rzgów

Dzieci będą miały specjalistów w Rzgowie

zdjęcie
Od 1 października w Rzgowie przy ul. Literackiej 2c będzie działać oddział koluszkowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w której będzie można odwiedzić z dzieckiem psychologa, pedagoga i neurologopedę. Wicestarosta Ewa Gładysz, burmistrz Mateusz Kamiński, Jan Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie  oraz Aleksandra Balcerak, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej podpisali 13 września porozumienie w sprawie bezterminowego użyczenia na ten cel budynku przy ul. Literackiej 2c, z którego wyprowadza się nasz MOPS.
- Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego we współpracy z władzami samorządowymi Rzgowa  porozumiał się w sprawie otwarcia placówki, dzięki której dzieci podlegające opiece psychologiczno - pedagogicznej będą miały ją na miejscu – powiedziała wicestarosta Ewa Gładysz.

- Oddział poradni posiada 83,61 metrów kwadratowych. Pomieszczenia są wyremontowane, a co najważniejsze - filia poradni położona jest z dala od miejskiego hałasu co będzie sprzyjać diagnozowaniu dzieci. Gmina nie ponosi kosztów eksploatacyjnych użyczonego budynku np. prądu, ciepła i wody.
W placówce będą realizowane diagnozy, terapia pedagogiczna i logopedyczna, a także będą prowadzone konsultacje psychologiczne. Dzieci, rodzice i nauczyciele skorzystają od 1 października z wielospecjalistycznego wsparcia dotyczącego m. in. rozwiązywania problemów rozwojowych dzieci i młodzieży, zapobiegania i rozwiązywania problemów  w nauczaniu i wychowaniu, pomocy w karierze szkolnej i zawodowej. Będę w Rzgowie pełnić  dyżury, na których można omówić istotne sprawy
- mówi Aleksandra Balcerak, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Otwarcie oddziału poradni w Rzgowie wynika również z  gwałtownego przyrostu od 2013 r. w całym kraju liczby uczniów wymagających pilnego zdiagnozowania deficytów rozwojowych i podjęcia terapii (najbliżej w Tuszynie). Szczegółowy harmonogram pracy specjalistów w Rzgowie zostanie wkrótce udostępniony na stronie internetowej:
www.ppp-koluszki.pl

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót