Dzik jest dziki - Gmina Rzgów

Dzik jest dziki

zdjęcie
Pierwotnie dzik był typowym gatunkiem dużych kompleksów leśnych. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost populacji dzików i coraz częstsze są ich migracje poza naturalne środowisko. Mamy juz do czynienia ze  zjawiskiem powszechnym.

Dziki dobrze czują się w mieście, gdyż znajdują tu pokarm i praktycznie nikt i nic im nie zagraża. W mieście nie muszą martwić się o pożywienie, gdyż jest go pod dostatkiem w niezabezpieczonych śmietnikach oraz ogródkach przydomowych, ogrodach działkowych i na polach uprawnych.

Dziki są problemem również w naszej gminie, ponieważ niszczą uprawy, trawniki, wywracają śmietniki i rozrzucają śmieci po okolicy. Ponadto zwierzęta te stanowią zagrożenie dla użytkowników dróg i mogą być nosicielami chorób. Niewątpliwie z uwagi na znaczne rozmiary wzbudzają poczucie zagrożenia. Wiele osób boi się dzików, mimo że dzik nie jest agresywny, dopóki się go nie sprowokuje. To zwierzę raczej płochliwe, ale szybko przyzwyczaja się do obecności ludzi, zwłaszcza jeśli jest dokarmiane i często spotyka człowieka na swojej drodze.

Chcąc unikać spotkań z dzikami:
   - należy utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości, regularnie usuwać krzaki i gęste zarośla,
  - usuwać opadłe owoce, które stanowią przysmak dzików,
   - zadbać o umocnienie ogrodzeń, aby wyeliminować możliwość wejścia dzika na posesję,
  - nie wolno wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  -  pojemniki na odpady i worki należy przetrzymywać w zamkniętej posesji, powinny być szczelnie zamknięte, aby nie wydobywał się zapach, a wystawiać poza posesje jedynie w dniu odbioru przez firmę wywozową,
  - przebywając z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy.

Pamiętaj!
Próba nakarmienia zwierzęcia może sprowokować jego atak w szczególności, jeżeli zwierzę jest chore, ranne, opiekuje się potomstwem lub znajduje się w okresie godowym.

Gdy zobaczysz dzika:
-  Najlepiej odejdź spokojnie w przeciwnym kierunku.
- Nie panikuj, nie krzycz, nie wykonuj gwałtownych ruchów.
- Nie próbuj ich straszyć i przepędzać.

Dziki nie są agresywne, atakują tylko wtedy, gdy czują się zagrożone, sprowokowane lub ranne. Należy jednak uważać, gdy locha prowadzi młode, gdyż w tym okresie łatwo wzbudzić jej niepokój i agresję.

Justyna Pierzyńska
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
Fot. przykładowe/ autor: Donat Brykczyński
Na zdj. dziki w Łodzi na Retkini
powrót