Gdy rodzice się rozwodzą... - Gmina Rzgów

Gdy rodzice się rozwodzą...

zdjęcie
Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej przypada 25 kwietnia. To nieformalne międzynarodowe świeto, obchodzone od 2006 r. corocznie, zapoczątkowane przez kanadyjską organizację Parental Alienation Awareness Organization (PAAO) z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej PAAO Sarvy Emo, rozwódki sprawującej naprzemienną opiekę nad dziećmi ze swoim byłym mężem.

Dzień ten ma charakter akcji społecznej ukierunkowanej na uświadamianie społeczeństwa istnienia tego zjawiska i negatywnych skutków dla dzieci. Tego dnia odbywają się warsztaty, sympozja, demonstracje i zbierane są podpisy pod petycjami kierowanymi do władz krajowych oraz instytucji międzynarodowych, mające na celu zapobieganie wyalienowania jednego z rodziców z życia dzieci. Akcja ma również na celu wspieranie dziecka, głównie w sytuacji przenoszenia przez niego negatywnych emocji, postaw i przekonań wobec drugiego rodzica.

Obchody w Polsce odbywają się od 2008 roku, a w pierwszych latach zostały zorganizowane z udziałem Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica. Zostały one zainicjowane przez Macieja Wojewódkę. Celem tej akcji jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie alienacji rodzicielskiej, czyli zaburzeń po rozejściu rodziców w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

Problemem alienacji rodzicielskiej zajmuje się polskie Stowarzyszenie „Dla Dobra Rodziny”. Członkowie stowarzyszenia zajmują się udzielaniem wsparcia członkom rodziny w sytuacji okołorozwodowej, pisaniem pism procesowych, edukacją instytucji zajmujących się sprawami rodzin takich jak Ośrodki Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny czy szkoła, inicjowanie debat obywatelskich i wiele innych.

Opr. Włodzimierz Kupisz

 

 

powrót