Gdy sąsiad pali śmieciami w piecu - Gmina Rzgów

Gdy sąsiad pali śmieciami w piecu

zdjęcie
Palenie śmieci w piecach domowych jest zjawiskiem powszechnym. W okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie i pozbywa się śmieci paląc je a my coraz częściej oddychamy śmierdzącym i trującym dymem. W gminie Rzgów zabrania się spalania tworzyw sztucznych, gumy, materiałów lakierowanych itp. na podwórku, w ogrodzie, w polu oraz w instalacjach grzewczych budynków. Dopuszcza się jedynie spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych (skoszona trawa, gałęzie, liście) poza instalacjami i urządzeniami, jednak trzeba pamiętać, że czynności te nie mogą naruszać przepisów i nie mogą być uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.
Spalanie śmieci nie pomoże zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna odpadów nie jest tak wielka jak węgla, a spalając je może przyczynić się do bardzo poważnych kłopotów związanych z popsutym piecem, zapchanym kominem, co może skutkować cofnięciem się dwutlenku węgla do pomieszczenia i spowoduje zatrucie, zapaleniem się sadzy w kominie itp. Domowe kominy, pozbawione są filtrów, dlatego produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie.

Mimo obowiązującego ustawowo zakazu spalania śmieci w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, to my musimy mieć świadomość, jakie są konsekwencje palenia śmieci i na co narażamy siebie, swoich bliskich i sąsiadów.

Lekarze alarmują!
Często nasze dolegliwości związane z zatruciem organizmu zaczynają się od niepozornego kaszlu i uczucia duszności czy też alergii. W dymie z kominów możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa np. tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór. Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i działa negatywnie na centralny układ nerwowy.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.Pamiętajmy! Palenie śmieci jest niebezpieczne dla ludzi, zwierząt i otaczającego nas środowiska i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych.

Zgodnie z art.155 ustawy o odpadach – tworzywa sztuczne, gumę, materiały lakierowane pali się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.
Zgodnie z art.199 ustawy o odpadach – Kto wbrew przepisowi art.155 spopiela powyższe śmieci poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny.

Służby interwencyjne:

Komisariat policji w Rzgowie: plac 500-lecia 6, 95-030 Rzgów, Tel. (42) 214 10 07, Fax (42) 665 17 62
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi: ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź, tel.: (42) 633-33-43, fax: (42) 633-33-33, e-mail: sekretariat@wios.lodz.pl

(MG)
Fot. 1. Nowiny24.pl, fot. 2 i 3. Jakub Bednarski
powrót