Gmina pomocna - Gmina Rzgów

Gmina pomocna

zdjęcie
Jest dobrą i długoletnią tradycją pomoc gminy Rzgów dla niepełnosprawnych, dla osób w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej np. z choroby lub podeszłego wieku.
Jak zapewnia burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, już przynajmniej od 20 lat przekazujemy zastrzyk finansowy Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem, oddziałowi w Kutnie. W tym roku przewidziano na ten cel 2 tysiące złotych.

- W tym roku zaplanowano 40 tysięcy złotych dotacji dla Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych, prowadzonego przez siostry felicjanki w Rzgowie – poinformowała Joanna Krawczyk, inspektor ds. służby zdrowia i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. - Ośrodek wykonuje za te pieniądze zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej. Chodzi o pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytucji życiowej. Dotacja służy wyrównywaniu szans tych rodzin i osób w środowisku.

- Ośrodek Dziennego Pobytu zapewnia opiekę w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku. Średnio 30 osób korzysta z II śniadania i obiadu. Siostry felicjanki dowożą posiłki podopiecznym, którzy nie opuszczają łóżek. W 2018 r. 46 osób korzystało z zabiegów pielęgniarskich, terapii zajęciowej, zajęć muzycznych.  Siostry felicjanki mierzą podopiecznym ciśnienie krwi, poziom cukru, pomagają utrzymać codzienneą higienę. Dowożą chorych do przychodni. W ośrodku jest dwoje świeckich wolontariuszy: Agnieszka i Konrad. Różnorodne formy opieki nad opodopiecznymi pozwalają stwierdzić np. zdecydowaną poprawę komunikacji. 

Od 1 października 2018 r. w Rzgowie przy ul. Literackiej 2c (wejście przy hali sportowej) działa oddział koluszkowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w której można odwiedzić z dzieckiem psychologa, pedagoga i neurologopedę. Gmina Rzgów udostępniła budynek na ten cel.
W placówce są realizowane diagnozy, terapia pedagogiczna i logopedyczna, konsultacje psychologiczne. Dzieci, rodzice i nauczyciele korzystają z wielospecjalistycznego wsparcia dotyczącego m. in. rozwiązywania problemów rozwojowych dzieci i młodzieży, zapobiegania i rozwiązywania problemów  w nauczaniu i wychowaniu, pomocy w karierze szkolnej i zawodowej.

- W połowie marca b. r.  Rzgowie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  zorganizowała w sali konferencyjnej rzgowskiego GOSTiR szkolenie dla wszystkich dyrektorów i pedagogów szkół z powiatu, które prowadzili funkcjonariusze policji z komendy powiatowej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – mówi dyr. poradni Aleksandra Balcerak. - Współpraca z gminą Rzgów układa nam się bardzo dobrze, zwłaszcza z placówkami oświatowymi, które chętnie nas goszczą i pomagają w organizacji różnego rodzaju spotkań i szkoleń o charakterze powiatowym, niekiedy z udziałem przedstawicieli instytucji z całego województwa.

- Grupa niezawodowych malarzy Collage ze rzgowskiego GOK stworzyła na ścianie wejściowej budynku poradni mural – przypomina dyr. poradni Aleksandra Balcerak. - Wzorowała się na ilustracji Agnieszki Klos - Milewskiej do serii książeczek przygodowych dla dzieci „Nudzimisie" Rafała Klimczaka. (można je wypożyczyć w rzgowskiej bibliotece). Ponadto w budynku poradni działa bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób i rodzin w kryzysie, podlegający gminie. Poradnia jest dobrym miejscem na działalność takiego punktu, gdyż jest to budynek odosobniony i zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa i intymność dla interesantów.

Corocznie gmina Rzgów organizuje pikniki integracyjne dla około 40-osobowej grupy opiekunów i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie. Siedmioro podopiecznych domu pochodzi z gminy Rzgów. W ubiegłym roku, przykładowo, poza poczęstunkiem i ogniskiem z pieczeniem kiełbasek, gospodarze przygotowali dla gości wystepy artystów GOK m. in. Rzgowskiego Chóru „Camerata”. Obie gminy aktywnie współpracują ze sobą.

Gmina dba konsekwentnie o organizację wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnsprawnych, których jest w Rzgowie łącznie siedem: przy ratuszu, sklepie Brzozowskich, kościele, banku, poczcie i hali sportowej.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Fot. 3-6 ośrodek felicjanek
powrót