Gmina Rzgów skazana na sukces - Gmina Rzgów

Gmina Rzgów skazana na sukces

zdjęcie
Gmina Rzgów trzy razy z rzędu zajęła I miejsce w zestawieniu Ligi Gmin Dziennika Łódzkiego w kategorii gmin miejsko-wiejskich w województwie łódzkim. Zestawienie zostało opublikowane w sobotę, 6 października na stronach 10-12. Liga Gmin powstaje zawsze na zakończenie kadencji w samorządach. Poprzednio zajęliśmy I miejsce w roku 2010 i 2014.
Ranking powstał na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poniżej, nasz komentarz do rankingu i miejsca w poszczególnych kategoriach, wysłany na życzenie redakcji Dziennika Łódzkiego tuż przed wydrukowaniem wyników:

Inwestorzy chętnie lokują działalność w gminie Rzgów, ponieważ w odróżnieniu od innych gmin mamy 98 procent obszaru objętego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Samorząd ściśle współpracuje z miejscowymi przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami. Przy burmistrzu działa Rzgowska Rada Biznesu.

Jeżeli chodzi o pozyskiwanie unijnych pieniędzy to skupiamy się na celach strategicznych. Wielkie inwestycje mają poprawiać jakość życia mieszkańców. Prowadzimy trzy najważniejsze inwestycje: dom kultury, zmodernizowanie i powiększenie o połowę oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w Starowej Górze-Starej Gadce. Na razie drugie i trzecie z wymienionych przedsięwzięć otrzymały znaczne dofinansowanie unijne.

Inwestycje są realizowane w kilkuletnich cyklach i na razie nie wymagają korzystania z kredytu bankowego. Samorząd przyjął zasadę, że jak się zadłużać to tylko na inwestycje. Niektóre inwestycje są realizowane z częściowo umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na jakość życia mieszkańców wpłynęły ostatnio modernizacje stacji uzdatniania wody w Grodzisku, w Rzgowie przy ul. Górnej i Krzywej.

Zjawisko migracji z miast do gminy Rzgów można wytłumaczyć tym, że nie ma u nas uciążliwego przemysłu, istnieje dobra komunikacja z Łodzią, wjazd na autostradę i drogę ekspresową do Wrocławia. Przybyły nowe boiska w Guzewie, Starowej Górze i Kalinie. W budowie są przedszkola w Guzewie i Kalinie. W każdej prawie miejscowości są place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu. Łodzianie i pabianiczanie chętnie korzystają z naszej hali sportowej. Przyjeżdżają  na towarzyskie treningi (m. in. Tomasz Trela, I wiceprezydent Łodzi), mecze, zajęcia z zumby, mistrzostwa skaterów i siatkówki kobiet. Seniorzy korzystają z imprez integracyjnych, spotykają się pod specjalną wiatą koło Orlika nad Strugą i przy ul. Nasiennej koło placu zabaw. To są przykłady starań o dobrą jakości życia mieszkańców, które wynikają z przynależności do sieci miast Cittaslow.

Jeśli chodzi o relatywnie wysokie wydatki na administrację, to gmina Rzgów zatrudnia pracowników komunalnych fizycznych (prowadzenie szaletu miejskiego, zieleń, konserwacja placów zabaw), którzy w innych gminach są zatrudnieni np. w zakładach budżetowych. To sztucznie powiększa wydatki na administrację.
Osiągnięcie dobrego wyniku przez gminę wymaga dobrze wykwalifikowanej i wynagradzanej kadry urzędników specjalistów. Sporo wydajemy na szkolenia pracowników i to jak widać - daje wymierne efekty.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz


powrót