Gmina Rzgów w projekcie "Wspieraj lokalnie" - Gmina Rzgów

Gmina Rzgów w projekcie "Wspieraj lokalnie"

zdjęcie
Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego a lokalnymi organizacjami pożytku publicznego (OPP) to podstawa sprawnie działającego społeczeństwa obywatelskiego. Gmina Rzgów jest realizatorem projektu „Wspieraj lokalnie” organizowanego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP), który łączy promocję rozliczania PIT-ów w obrębie lokalnego samorządu z przekazywaniem 1% dla organizacji działających na tym samym obszarze. Jednostki samorządowe otrzymują możliwość stymulowania przychodów budżetowych i jednocześnie mogą realizować obowiązek wspierania organizacji pozarządowych funkcjonujących lokalnie.

Dla nowoczesnych samorządów rozliczanie PIT-ów w regionie jest równie ważne jak zdobywanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, projekt „Wspieraj lokalnie” pozwala:
• Bezpłatnie korzystać ze specjalnie przygotowanej wersji programu do rozliczeń podatku
• Zachować w regionie wpływy z PIT-ów podatników
• Wspierać i promować lokalne organizacje pożytku publicznego
• Zachować w regionie wpływy z 1%
• Realizować politykę współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
• Budować wizerunek samorządu jako jednostki wspierającej lokalną społeczność.

Co roku dzięki uczestnictwu w projektach IWOP-u organizacje pozarządowe zbierają kilka milionów złotych z 1% podatku. Po przystąpieniu jednostki samorządowej do współpracy, kwota, którą zbierają OPP w danym regionie, znacząco wzrasta, co przynosi wymierne efekty w finansowanych przez organizacje projektach.

Fot. przykładowe Radio Szczecin/internet
Darmowy program do rozliczenia podatku dochodowego dedykowany dla mieszkańców gminy Rzgów jest dostępny na stronach internetowych:
https://www.rzgow.pl/
oraz
https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-rzgow

Darmowy Program PIT dostarcza firma
https://www.pitax.pl/

Załączniki artykułu

powrót