Gmina Rzgów zasłużyła na szóstkę - Gmina Rzgów

Gmina Rzgów zasłużyła na szóstkę

zdjęcie
Dwutygodnik "Wspólnota", najbardziej opiniotwórczy periodyk poświęcony samorządom - w 2020 r. po raz kolejny opublikował ranking inwestycji w latach 2017-2019. W kategorii "Inne miasta" (małe) Rzgów awansowa w ciagu kilku lat ze 114 pozycji na szóstą! Burmistrz Mateusz Kamiński odebrał dyplom potwierdzający zajęcie tego prestiżowego miejsca podczas XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbylo się w dniach 7-8 października 2020 roku w Katowicach.

Metoda rankingu jest (niemal) identyczna jak w ubiegłym roku i dwa lata temu. Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017–2019). W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.

Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. W tym celu od kilkunastu lat rozsyłamy ankiety do miast na prawach powiatu. Wiemy skądinąd, że skala działalności inwestycyjnej spółek komunalnych w małych miastach jest znacznie mniejsza niż w miastach na prawach powiatu, więc skala błędu wynikającego z oparcia się tylko na danych budżetowych jest tam mniejsza. Niestety, oznacza to, że wyniki rankingu nie w pełni oddają sytuację w średnich i małych miastach, w których spółki stanowią istotny element realizacji strategii inwestycyjnych. No cóż, nie gromadzimy w Polsce oficjalnych danych, które pozwoliłyby na uzyskanie pełnego, niezniekształconego obrazu. Należy podkreślić, że dane te opierają się na ufności w prawdziwość i dokładność przekazywanych nam informac

 W zestawieniu „Inne miasta” Rzgów w okresie 2014-2016 uplasował się na pozycji 114, w latach 2015-2017 na miejscu 36, a w okresie 2016-2018 na miejscu 11. Średnia wydatków inwestycyjnych wyniosła w zaokrągleniu 2921,03 złote na statystycznego rzgowiania. Dla porównania lider rankingu: Krynica Morska wydała 7103,48 złote. 

(oprac. WK)
Na zdj. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie


 

powrót