Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020 - Gmina Rzgów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020

zdjęcie
W dniu 31 stycznia 2019 r. mocą Uchwały nr 107/19 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj:

• Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
• Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT:
Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT!
powrót