I na zielonym strzeż się karetki... - Gmina Rzgów

I na zielonym strzeż się karetki...

zdjęcie
Sygnalizacja świetlna nie tylko reguluje przepływ ruchu na drogach, ale również zapewnia bezpieczeństwo, tak samo uczestnikom ruchu drogowego jak i pieszym. Rzgowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło 21 kwietnia 2021 roku z udziałem karetki pogotowia i skody.Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może ale tylko pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych.

Policjanci każdego dnia przypominają o zachowaniu ostrożności na drogach, kierowaniu się zdrowym rozsądkiem i zasadzie ograniczonego zaufania. W środę, 21 kwietnia 2021 roku tuż po godzinie 9:00 w Rzgowie na skrzyżowaniu ulic Katowickiej z Tuszyńską doszło do zdarzenia drogowego. Karetka pogotowia ratunkowego jadąc ,,na sygnałach” w kierunku Łodzi wjechała na skrzyżowanie przy palącym się czerwonym świetle. W tym momencie doszło do zderzenia się ze skodą, która skręcała w ulicę Tuszyńską a dla jej kierunku jazdy paliło się światło zielone. W wyniku zdarzenia 57-letnia kierująca skodą i 31-letni kierowca karetki zostali przewiezieni do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Pacjentka przewożona w chwili zdarzenia karetką dotarła do szpitala do którego była od początku wieziona.

Kodeks drogowy szczegółowo wylicza, jakich służb pojazdy mogą mieć status uprzywilejowanych. Do tej grupy zaliczamy radiowozy policji, wozy bojowe Straży Pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego, ale mogą to być również pojazdy Służby Ochrony Państwa, samochody wojskowe, Służby Więziennej, służby parków narodowych, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Kolei, a także auta pogotowia energetycznego czy gazowego. Pamiętajmy, że pojazd jadący z włączonymi sygnałami błyskowymi i dźwiękowymi może przemieszczać się ze znaczną prędkością. I o to chodzi, by jak najszybciej dotarł on do celu. Samochód uprzywilejowany jest łatwy do dostrzeżenia, dlatego, że wysyła błyskowe sygnały świetlne w kolorze niebieskim.

Oprócz sygnałów świetlnych kierujący tego typu pojazdem używa sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie, a także ma włączone światła mijania lub drogowe. Warto również przypomnieć że kierujący pojazdem uprzywilejowanym może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego, w tym sygnalizacji świetlnej. Musi natomiast stosować się do poleceń i sygnałów wydawanych przez osoby kierujące ruchem, a także za każdym razem kierujący pojazdem uprzywilejowanym, musi zachować szczególną ostrożność, aby nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kiedy na drodze jest sygnalizacja świetlna, a oprócz niej znajdują się znaki drogowe, przede wszystkim „STOP” to należy pamiętać o hierarchii znaków i sygnałów drogowych. Jeśli sygnalizator jest sprawny ma on priorytet nad pozostałymi znakami. Inaczej sytuacja wygląda gdy ten sam sygnalizator ulegnie z jakichkolwiek przyczyn awarii, wówczas kierujący ma obowiązek stosowania się do pozostałych znaków drogowych. Znak „STOP” w tym przypadku informuje kierującego, że jest on na bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu.

Każdego dnia policjanci pełniąc służbę na drogach zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego. Prowadząc kontrole i akcje mundurowi dyscyplinują kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Naszym priorytetem jest to by każdy bezpiecznie mógł dotrzeć do celu. Najważniejsze jest zachowanie kierowców, aby każdy z nich wykazywał się rozsądkiem, przestrzegał przepisów ruchu drogowego i zawsze dostosowywał prędkość do warunków na drodze.

Źródło: policja

powrót