II Samorządowa Debata Oświatowa - Gmina Rzgów

II Samorządowa Debata Oświatowa

zdjęcie
W czwartek, 11 kwietnia, o godz. 11.00 w  Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się II Samorządowa Debata Oświatowa, podczas której uczestnicy zaprezentowali, jak wygląda obecny system finansowego wsparcia szkolnictwa przez poszczególne gminy.
W spotkaniu udział wzięli m.in. Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy, przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Miasteczek Polskich.

W trakcie debaty goście przedstawili raport o zbyt niskich subwencjach na edukację przekazywanych z budżetu państwa. Uczestnicy postulowali o większą swobodę samorządów w realizacji zadań oświatowych. Ponieważ jakość kształcenia dzieci i młodzieży ma ogromne znaczenie dla przyszłości kraju, gminy apelowały do władz centralnych o zwiększenie środków finansowych, które pomogą wesprzeć nauczycieli, jak również pokryć koszty związane
ze skutkami zmian w systemie edukacji.

Gminę Rzgów reprezentowała zastępca burmistrza Małgorzata Rózga.

fot. www.zgwrp.pl
powrót