Jak uzyskać świadczenie uzupełniające? - Gmina Rzgów

Jak uzyskać świadczenie uzupełniające?

zdjęcie
20 września 2019 r. w piątek o godz. 10 rozpocznie sie bezpłatne szkolenie organizowane przez ZUS w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, sala nr 36 I piętro. Temat szkolenia to: „Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”.
Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

- warunki nabywania prawa do świadczenia,
- komu będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające,
- jaki dokument potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- jakie dokumenty należy załączyć do wniosku,
- jakie świadczenia będą uwzględniane przy ustalaniu progu 1600 zł,
- od kiedy będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające
- w jakiej kwocie przysługuje świadczenie uzupełniające.

powrót