JEDNOGŁOŚNIE!!!

zdjęcie
Budżet Gminy Rzgów na 2018 rok został przyjęty jednogłośnie. Na XLV Sesji Rady Miejskiej w Rzgowie, która odbyła się 28 grudnia wszyscy radni głosowali za przyjęciem budżetu zaproponowanego przez Burmistrza Gminy.
W załączniku prezentujemy budżet przyjęty przez radnych. Widać, że sukcesywnie rosną wydatki, albowiem rosną także dochody Gminy. W budżecie na rok 2017 wydatki były na poziomie ponad 52 miliony, a przyszły rok to przeszło 59 milionów. Wydatki Gminy mają wynieść blisko 90 milionów i dotychczas niespotykanie ogromna część tej kwoty będzie spożytkowana na inwestycje, w tym także współfinansowane przez Unię Europejską. Najwięcej pieniędzy zostanie wydanych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (kanalizacja i sanitacja wsi) następnie na oświatę i wychowanie, a trzecie miejsce na liście wydatków zajmuje transport i łączność czyli np. na drogi.

Załączniki artykułu

powrót