Jubileusz policji w Rawie Mazowieckiej - Gmina Rzgów

Jubileusz policji w Rawie Mazowieckiej

zdjęcie
W Rawie Mazowieckiej Małgorzata Rózga, wiceburmistrz Rzgowa wzięła udział w uroczystości dla upamiętnienia 100-lecia powołania w Polsce - Policji Państwowej. Zastępca burmistrza Rzgowa przekazała gospodarzom list okolicznościowy. Wręczyła symboliczne ikony z wizerunkiem św. Michała Archanioła, patrona policjantów. Odebrali je: młodsza inspektor Anna Dyśko, komendantka policji w powiecie rawskim oraz inspektor Krzysztof Dąbrowski, zwierzchnik policji powiatu łódzkiego wschodniego.
W Rawie Mazowieckiej odbyły się międzypowiatowe obchody Święta Policji, w których wzieli udział mundurowi z pięciu powiatów garnizonu łódzkiego. Oprócz rawskich funkcjonariuszy, w uroczystościach uczestniczyli policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego, tomaszowskiego, brzezińskiego i opoczyńskiego. Uroczystość zgromadziła m.in. inspektora Andrzeja Łapińskiego - komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, Andrzeja Opalę – starostę powiatu łódzkiego wschodniego, innych starostów, burmistrzów i wójtów z województwa łódzkiego.

Święto Policji odbyło się w czwartek, 11 lipca na placu przed Szkołą Podstawową nr 1 w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kościuszki. O godzinie 10 uroczystość rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Przy wciąganiu flagi wartę honorową zaciągnęło dwóch rekonstruktorów historycznych w mundurach przedwojennych funkcjonariuszy. Następnie wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W dalszej kolejności przewidziano czas na przemówienia okolicznościowe. Uroczystość zakończyła defilada policjantów.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć wystawę fotografii z okazji 100. rocznicy powstania policji w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

W liście okolicznościowym od rzgowskiego samorządu czytamy m.in.: „Na okoliczność jubileuszu stulecia powołania Policji Państwowej, warto przywołać dekalog służby w okresie II Rzeczypospolitej.  Uniwersalne nawet dla współczesnych policjantów powinny być bowiem słowa ostatniego przedwojennego komendanta głównego policji nadinsp. Józefa Kordiana-Zamorskiego o etosie policyjnej służby i wynikających z niej zobowiązaniach: „Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie”. Dla większości społeczeństwa słowo policja jest równorzędne dla pojęcia bezpieczeństwa”.

Oprac. Włodzimierz Kupisz
Zdj. KWP w Łodzi archiwalne/internet
powrót