Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - Gmina Rzgów

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

zdjęcie
Oddział  Regionalny KRUS  w  Łodzi  wraz  ze  współorganizatorami  zaprasza wszystkich  właścicieli  gospodarstw  rolnych  do  udziału  w  XVIII  edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 
Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków  i chorób  zawodowych  rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie  informacji  dotyczących  zapobiegania  wypadkom w pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Udział w konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest, by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.  Właściciele  zgłaszanych  gospodarstw  mają  okazję  do zaprezentowania  swoich warsztatów  pracy  i osiągnięć  zawodowych,  zdobycia  cennych  nagród,  a także poddania  gospodarstwa  profesjonalnemu  audytowi  bezpieczeństwa  pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady  ochrony  zdrowia  i życia  są  stosowane  w ocenianym  gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. 

W  skład  wojewódzkiej  komisji  konkursowej  wejdą  specjaliści  z zakresu  bhp w rolnictwie  reprezentujący  Kasę  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i inne instytucje  działające w środowisku wiejskim.  Zastosowanie  się  do   rad  przedstawicieli  komisji  przyczynia  się do wyeliminowania  wielu  zagrożeń,  a tym  samym  do zmniejszenia  ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W  siedemnastu  dotychczasowych  edycjach  konkursu  udział  wzięło  ponad  20 tysięcy  gospodarstw  indywidualnych.  Pragniemy  przypomnieć,  że  laureatami ogólnopolskimi  poprzedniej  edycji  konkursu  zostali  państwo  Anna  i  Mariusz Chrzanowscy  z  Nowego  Chodnowa  w województwie  łódzkim.  Nagrodą  główną był ciągnik rolniczy. Zgłoszenia  przyjmowane  są do  23  kwietnia  we  wszystkich  jednostkach organizacyjnych KRUS w województwie łódzkim.Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10 lub (44) 725 64 16.
Fot. przykładowe Mokrzyn.pl


powrót