Konkurs o wsparcie z funduszy unijnych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii - Gmina Rzgów

Konkurs o wsparcie z funduszy unijnych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii

zdjęcie
Urząd Miejski w Rzgowie informuje o ogłoszonym konkursie o wsparcie z funduszy unijnych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii.
Celem jest zwiększenie konkurencyjności MŚP , działanie nr 2.3.1: Innowacje w MŚP.
Temat: Rozwój firm

Działanie: 2.3 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia konkursu: 16-06-20

Data zakończenia zakończenia naboru wniosków: 13-07-20

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Konkurs obejmuje wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1 000 000,00 zł.

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.
powrót