Łódzka ruszyła

zdjęcie
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie będący fragmentem drogi powiatowej nr 2942E. W zakres inwestycji wchodzi remont jezdni, przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji i zjazdów publicznych oraz poboczy, będzie także poprawione odwodnienie pasa drogowego istniejącymi rowami. Wartość przebudowy niemal kilometra drogi to blisko 900 tysięcy złotych. Przewidywane zakończenie I etapu tej inwestycji to koniec czerwca 2018 roku.
Ekipa drogowców najpierw zeszlifuje istniejącą nawierzchnię, aby dopiero później położyć nową nawierzchnię, aby ulica Łódzka była gładka jak stół. Wjazdy do posesji będą odtworzone. Zabiegi konserwacyjne i modernizacyjne odwodnienia będą polegały na wykonaniu ścieków przykrawężnikowych i podchodnikowych oraz uporządkowaniu rowu odwadniającego, wykoszeniu go, aby skutecznie i beż problemów odprowadzać wodę z drugi.
Ponieważ ulica Łódzka jest fragmentem drogi powiatowej nr 2942E, więc jej przebudowa jest wspólną inwestycją Gminy Rzgów i Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Warto przypomnieć, że  w ciągu trzech ostatnich lat oraz w tym roku Gmina Rzgów i Starostwo Powiatowe wspólnie sfinansowały inwestycje drogowe w sumie za 13 mln zł, z czego aż 9,7 mln zł to wkład gminy w remonty i budowę dróg powiatowych przebiegających przez nasz obszar. Udział finansowy Gminy Rzgów w modernizacji takich dróg jest największy spośród wszystkich gmin z Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
powrót