M. Rózga przewodniczy radzie przychodni - Gmina Rzgów

M. Rózga przewodniczy radzie przychodni

zdjęcie
Radni na XXXI sesji wybrali nowy skład Rady Społecznej Gminnej Przychodni Zdrowia na kadencję 2020-2024. Taka rada składa się z przewodniczącego – burmistrza lub osoby wskazanej przez niego na przewodniczącego, 5 przedstawicieli wybranych przez Radę Miejską oraz przedstawiciela wojewody łódzkiego.


Przewodniczącą rady została Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza Rzgowa. Przedstawicielem wojewody jest radny Zbigniew Waprzko. Nowym członkiem Rady Społecznej przychodni został Marcin Bartoszek, młody strażak z 9. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Jest laureatem zawodów sportowych w powiecie łódzkim wschodnim.  Wziął udział w Mistrzostwach Świata Strażaków i Policjantów w Los Angeles.

Miejsce w Radzie Społecznej GPZ zawdzięcza jednak przede wszystkim temu, że stanął na czele zupełnie nowego klubu krwiodawców w Rzgowie. Dzięki jego inicjatywom w ciągu kilku miesięcy udało się uzyskać 60 litrów krwi!

W skład Rady Społecznej weszli również: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszewski, radny Rafał Kluczyński, lekarz weterynarii Adam Krajewski prowadzący własną przychodnię, w także lekarz medycyny Marek Skalski, wcześniej działający w tejże radzie.

Obecna siedziba GPZ jest systematycznie modernizowania. Tylko w minionym roku zyskała klimatyzację, nowoczesny aparat USG i nowe miejsca parkingowe. Rada stanowi organ inicjujący, opiniodawczy i doradczy dyrektora placówki. Najbliższe posiedzenie Rady Społecznej zaplanowano za niespełna trzy miesiące.

Włodzimierz Kupisz
powrót