Na doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gmina Rzgów

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli

zdjęcie
Na XIX sesji Rady Miejskiej w Rzgowie uchwalono na bieżący rok nieco ponad 54 tysiące złotych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwotę tę ustala się w wysokości 0,8 procent planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Konieczność wydzielenia środków wynika z Karty Nauczyciela.
Kwota ta w przeważajacej większości będzie wykorzystana m. in. pokrycie kosztów udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, studiach podyplomowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli.

Maksymalna kwota dofinansowania opłat, pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli nie może być wyższa niż 2 tysiące złotych za semestr. Dofinansowanie dotyczy np. nabywania kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów, nabywania kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosowania specjalistycznych metod diagnozy i terapii psychologiczno—pedagogicznej i logopedycznej, nabywania kwalifikacji do nauczania języków obcych.

Oprac. i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót