O wspólnych inwestycjach z funduszy europejskich

zdjęcie
Z inicjatywy Mateusza Kamińskiego, Burmistrza Rzgowa odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie wójtów gmin sąsiadujących w gminą Rzgów. Tematem były przedsięwzięcia, które mogłyby być realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W spotkaniu, które odbyło się 5 stycznia brali udział: Radosław Agaciak – Wójt Gminy Brójce, Henryk Gajda – Wójt Gminy Pabianice, Witold Małecki - Burmistrz Tuszyna oraz   Adam Topolski - Wójt Gminy Ksawerów i jego zastępca Jarosław Pinder.
Zebrani uważają, że istotnymi inwestycjami pomagającymi w integracji społeczności sąsiadujących gmin powinny być drogi ułatwiające komunikację zarówno indywidualną jak i zbiorową. Podobną rolę integracyjną oraz podnoszącą także atrakcyjność turystyczną regionu mogą pełnić trasy rowerowe. W czasie spotkania rozmawiano także o ewentualnych wspólnych inwestycjach w infrastrukturę wodociągową finansowanych ze środków unijnych, które w znaczy sposób mogłyby podnieść komfort życia mieszkańców sąsiadujących ze sobą gmin.
***
Pula środków z budżetu UE, jaką przyznano Polsce na dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych UE na lata 2014-2020, będzie o 10 mld EUR większa w porównaniu  do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013) i ma się zamknąć w kwocie 82,5 mld EUR. Fundusze te będą trafiały do beneficjentów za pośrednictwem 5 programów operacyjnych wdrażanych na szczeblu centralnym, 16 regionalnych programów operacyjnych i jednego programu ponadregionalnego. Dla województwa łódzkiego przypadło w tej perspektywie 2,25 mld euro.
powrót