Od Unii na rozwój firm - Gmina Rzgów

Od Unii na rozwój firm

zdjęcie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Myśl biznesowo - Fundusze Europejskie na rozwój działalności”.  Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16,  I piętro – sala 128.

Program spotkania:

09:45-10:00  Rejestracja uczestników

10:00-10:50   Wybrane formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

·         projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

·         udział w targach

·         Jeremie 2 – pożyczki na rozwój

10:50-11:30  Wybrane formy wsparcia dla przedsiębioców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

·         projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

·         współpraca pomiędzy sektorami nauki i gospodarki

·         design dla przedsiębiorców

11:30-11:45 Żródła informacji o Funduszach Europejskich

11:45 -12:00 Konsultacje indywidualne

Zgłoszenie poprzez formularz na stronie rpo.lodzkie.pl -> https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4035-spotkanie-informacyjne-pn-mysl-biznesowo-fundusze-europejskie-na-rozwoj-dzialalnosci  lub poprzez kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzezinach (tel. 46 874 31 54 lub 46 816 68 17).
powrót