Odcinkowy pomiar prędkości w Gospodarzu? - Gmina Rzgów

Odcinkowy pomiar prędkości w Gospodarzu?

zdjęcie
W związku z sugestiami mieszkańców na temat jednego ze sposobów poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Rzgów, burmistrz Mateusz Kamiński zorganizował we wtorek, 29 października spotkanie  z przedstawicielami Inspektoratu Transportu Drogowego. Uczestniczył w nim udział m. in. Kamil Maciejewski, naczelnik Delegatury Centralnej Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Łodzi. Z naszej strony w spotkaniu wzięli udział pracownicy Referatu Komunalnego.
Burmistrz M. Kamiński poddał pod dyskusję ewentualny montaż urządzeń  odcinkowego pomiaru prędkości na drodze krajowej nr 71 w Gospodarzu, w Rzgowie na ul. Grodziskiej i w Starowej Górze na ul. Centralnej. Inspektorzy argumentowali, że bezzasadne jest instalowanie pomiaru na Grodziskiej i Centralnej, bo na tych ulicach jest dużo skrzyżowań.

Urządzenie mogłoby się sprawdzić w Gospodarzu. W tym przypadku podniesiono temat kosztów urządzenia, które może kosztować w granicach 2 milionów złotych. Alternatywą byłoby przeniesienie używanego urządzenia z miejsca, gdzie pomiar zlikwidowano. To łączyłoby się z kosztem około 300 tysięcy złotych. Takie rozwiązanie mogłoby zostać przedstawione Radzie Miejskiej przy opracowaniu przyszłorocznego budżetu.

Inspektorzy zaproponowali jako alternatywę wyznaczenie punktu pomiarowego w Gospodarzu. Stawałby tam samochód inspektoratu drogowego z radarem.  Służba drogowa ma obiecane dofinansowanie na zakup takiego sprzętu w 2021 r.

Włodzimierz Kupisz
Fot. Rafał Woźniak
powrót