Odnawialne Źródła Energii dla wszystkich

zdjęcie
W dniu 10 stycznia o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej 100a w Starowej Górze odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Grupowego Programu Dofinansowań na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie obniżenia kosztów w trzech mediach (energia, CO, CWU).
NA SPOTKANIU OMAWIANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA
1.Informacje o programie
2.Cel programu
3.Zasady programu
4.Zasady finansowania i płatności
5.Procedura uzyskania dofinansowania
6.Korzyści dla uczestników programu

Ze względu na duże zainteresowanie i wzajemną oszczędność czasu prosimy o przybycie osób, którym szczególnie zależy na obniżeniu kosztów utrzymania użytkowanych obiektów i bycia niezależnym energetycznie
ABY ZGŁOSIĆ SIĘ NA LISTĘ KANDYDATÓW PROSIMY O WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA NA PONIŻSZYM LINKU:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhYw4etKE-5UrOZWe3RA5BL6BM45waqED64XTAk5QajRihuA/viewform

Grupowy Program Dofinansowań na OZE jest również alternatywą do projektów Regionalnych Programów Operacyjnych(RPO) dla mieszkańców  gmin na instalacje fotowoltaiczne i energooszczędne ogrzewanie.

KONSTRUKCJA TEGO PROJEKTU POZWALA NA ZAINSTALOWANIE WŁASNEJ INSTALACJI
DO PRODUKCJI PRĄDU RÓWNIEŻ BEZ WYKŁADANIA SYMBOLICZNEJ ZŁOTÓWKI Z KIESZENI, PO SPEŁNIENIU PEWNYCH KRYTERIÓW.

GPD skierowane jest przede wszystkim do tych, którzy:
- bez inwestowania własnych środków finansowych tzw. "zero z kieszeni"- chcą obniżyć swoje koszty energii i ogrzewania

- nie mogli skorzystać z RPO ponieważ:
- prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą
- mają nieuregulowany stosunek własności nieruchomości
- potrzebują większą instalację dopasowaną do potrzeb bez
ograniczeń wielkości jak w RPO
- nie chcą czekać w sumie ok. dwóch lat na realizację projektu RPO,
o ile będzie realizowany konkurs
- chcą również w swoim domu zastosować energooszczędne, zeroemisyjne ogrzewanie

- chcą mieć instalacje:
      - bez dodatkowych kosztów np. podatek VAT, dochodowy, opłaty
wstępne
      - bez użyczania części dachu gminie i przygotowania wielu
dokumentów
- chcą oprócz własnej NIEZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNEJ, dołożyć
Symboliczną „cegiełkę” jako myślący i działający ekologicznie dla
siebie i otoczenia.

PARAMETRY GRUPOWEGO PROGRAMU DOFINANSOWAŃ

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ENERGOOSZCZĘDNE OGRZEWANIE

GRUPOWY PROGRAM DOFINANSOWAŃ (GPD) jest programem niezależnym i realizowanym ze środków niepublicznych zorganizowanych przez Grupa Zakupowa ENERGIA Sp z o.o., ECO LIEFE TEAM Sp. z .o. Sp. k. zwanymi dalej Organizatorem, oraz Łódzką Fundację Rozwoju Regionalnego.
W ramach  tego projektu gwarantujemy osobom fizycznym i przedsiębiorcom wybranej gminy lub organizacji, instalacje fotowoltaiczne oraz zeroemisyjne ogrzewanie. Dzięki wsparciu Łódzkiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i dużym zamówieniom zbiorowym są możliwe najniższe ceny instalacji przy zachowaniu dobrej jakości.

Program jest alternatywą dla uczestników chcących przyspieszyć i uprościć procedury związane z realizacją na dotychczas znanych warunkach.

W ramach GPD uczestnicy otrzymają bezpłatny dostęp do portalu o profilu ekologiczno-zdrowotnym NOVEA IDEA oraz wartościowy zestaw produktów ufundowany przez portal.

CEL PROGRAMU:
Pomoc większej grupie polskiego społeczeństwa w osiągnięciu niezależności energetycznej i obniżeniu kosztów w trzech mediach (energia, CO, CWU)

PORÓWNANIE PARAMETRÓW PROGRAMU RPO I GPD

ZASADY PROGRAMU:
Program będzie realizowany w dwóch etapach

I ETAP - dobór i montaż instalacji fotowoltaicznej, program wystartuje jeżeli będzie zachowana minimalna liczba pakietów instalacyjnych (fotowoltaika): 50 instalacji lub 250 kWp

- maksymalna ilość możliwych dofinansowań: 150 instalacji lub 750 kWp
- każdy Uczestnik może zamówić więcej niż jeden zestaw instalacyjny
- możliwość prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej pod adresem montażu
- do programu mogą przystąpić: osoby indywidualne, firmy, parafie, jednostki budżetowe
- montaż instalacji odbędzie się po zweryfikowaniu ilości zamówionych zestawów instalacyjnych i podpisaniu umów z Uczestnikami programu

II ETAP - dobór i montaż zero emisyjnego energooszczędnego ogrzewania programu wystartuje jeżeli zostaną spełnione minimalne zasady I etapu

ZASADY FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI:
- bezpłatny audyt energetyczny, brak opłaty wstępnej, brak podatku dochodowego
- pomoc w znalezieniu finansowania do 100% inwestycji
- możliwa płatność: gotówka, kredyt
- przy płatności gotówkowej rozliczenie następuje najpóźniej w dniu montażu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW  PROGRAMU:
- brak obowiązku użyczenia budynku
- brak obowiązku zaciągania kredytu
- gwarancja otrzymania dofinansowania w przeciwieństwie do publicznych dotacji -konkursy
- oszczędności z posiadanej instalacji widoczne są już w pierwszy miesiącu po jej odbiorze przez energetykę
- montaż odbywa się do 2 miesięcy po zamknięciu listy uczestników programu,
- minimum formalności i szybkość zamontowania instalacji
- brak dodatkowych opłat – ceny zawierają kompletne instalacje wraz z montażem
- długie okresy gwarancji: 25 lat na sprawność, 10 lat wady ukryte
- możliwość zamontowania instalacji dowolnej wielkości
- uczestnikiem mogą być: osoby indywidualne, firmy, parafie, jednostki budżetowe
- brak podatku dochodowego

PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

- nad prawidłowym przebiegiem procesu dofinansowań oraz instalacji czuwa Organizator
- uczestnik zainteresowany udziałem w projekcie wpisuje się na listę programu i wypełnia deklarację przystąpienia
- o przyjęciu do programu będzie decydować kolejność zgłoszeń
- Organizator dokonuje bezpłatnego audytu u każdego zainteresowanego, sprawdza warunki montażowe i techniczne następnie sporządza z nim stosowną dokumentację,
- w momencie spełnienia kryteriów I etapu program zostaje wdrożony
- z chwilą podpisania umowy Uczestnik ma zapewnione środki na dofinansowanie projektu
- Wykonawca dokonuje stosownych zgłoszeń urzędowych za Uczestników programu

Dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy rekomendujemy zapoznanie się z informacjami na stronie:
     https://noveaidea.com/oze.html [1]
(jako uzupełniające np.: www.swiatoze.pl [2] )
oraz z załącznikiem "Artykuł OZE Novea idea"
powrót