Odprawa w Komendzie Powiatowej Policji - Gmina Rzgów

Odprawa w Komendzie Powiatowej Policji

zdjęcie
Burmistrz Rzgowa uczestniczył w całorocznym podsumowaniu w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach. Gmina Rzgów przekazała ponad 60 tysięcy złotych w ramach naszego udziału w zakupie nowych radiowozów policyjnych. 
W odprawie uczestniczyli również  zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi do spraw logistyki Włodzimierz Kalinowski oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie łódzkim wschodnim.

W 2018 roku w naszym powiecie popełniono 1115 przestępstw, przeprowadzono 1128 postępowań przygotowawczych. Liczba wypadków drogowych w porównaniu do 2017 r. spadła, jak również stan zagrożenia w ruchu drogowym był niższy niż w latach ubiegłych. W 2018 roku policja z powiatu przeprowadziła 9226 interwencji. Omówione zostały przeprowadzone ćwiczenia kryzysowe, zorganizowane przez policję z udziałem ochotniczej straży pożarnej.

Podsumowując ubiegły rok nie mogło również zabraknąć podsumowania działań trzech czworonożnych funkcjonariuszy. Jeden z psów służbowych wyszkolony do wyszukiwania substancji odurzających, przyczynił się do tego, iż w ubiegłym roku zostało zabezpieczonych ponad 21 kg narkotyków.

Komendant insp. Krzysztof Dąbrowski odniósł się do znaczenia współpracy z władzami samorządowymi. Pod ich adresem skierował podziękowania za przekazaną pomoc niematerialną i finansowe wsparcie policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Fot. policja
powrót