Osiem milionów do wzięcia

zdjęcie
Zapraszamy na spotkanie dotyczące tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 16 kwietnia w godzinach 16.00 – 18.00.
W ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu WojewództwaŁódzkiego jest 8 milionów złotych do wydania na projekty zgłaszane przez mieszkańców. Zgłaszajmy zatem dobre pomysły.
Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2019 to druga edycja projektu, którego celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do współdecydowania o budżecie regionu i jego zadaniach. Chcemy dzięki niemu współpracować jeszcze bliżej, umocnić lokalne więzi, wzmocnić poczucie tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 milionowej społeczności Ziemi Łódzkiej
Ubiegłoroczny Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego był bardzo dobrze przyjęty przez mieszkańców województwa. W pierwszej edycji BOSWŁ oddano ponad 100 tysięcy głosów na zadania o wartości 5 milionów złotych.
Dzięki 8 milionom złotych będzie można zrealizować jeszcze więcej pomysłów mieszkańców regionu.
Tak jak w ubiegłym roku, budżet obywatelski będzie podzielony na 5 subregionów, a dodatkowo wyodrębniono kategorię zadań wojewódzkich. Przewidywana kwota dzielona będzie na pule dla poszczególnych subregionów według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców oraz powierzchnię.
Proponowane zadania do realizacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zadanie zgłoszono. Może to być każda inicjatywa obywatelska o charakterze ponadlokalnym, która mieści się w granicach zadań
i kompetencji samorządu województwa. Mogą to być projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne lub ekologiczne, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.
Do propozycji zadania zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania subregionalnego nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. zł, ani wyższa niż 300 tys. zł., natomiast wartość zadań wojewódzkich musi się mieścić w przedziale między 100 tys. zł a 500 tys. zł. Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać mailem, pocztą lub osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.
Projekty, które spełniać będą kryteria określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców województwa łódzkiego. Od strony organizacyjnej i finansowej za realizację zwycięskich projektów odpowiadać będzie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Wszystkie informacje oraz wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej:
https://bo.lodzkie.pl/

Także na profil na Facebooku
https://www.facebook.com/BudzetObywatelskiLodzkie
są wszelkie aktualności dotyczące Budżetu Obywatelskiego SWŁ oraz informacje o innych spotkaniach  w regionie.

Załączniki artykułu

powrót