OSP ze wsparciem z Funduszu Sprawiedliwości - Gmina Rzgów

OSP ze wsparciem z Funduszu Sprawiedliwości

zdjęcie

W dniu 29 grudnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Rzgowie odbyło się oficjalne przekazanie nowego wyposażenia dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Wartość zakupionego sprzętu to 50 000,00 złotych, z czego 99 % to dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a tylko jeden procent to wkład własny gminy Rzgów. W uroczystości przekazania uczestniczył Pan Piotr Cieplucha, doradca wojewody łódzkiego, który w sposób szczególny zaangażował się w proces pozyskania środków na niezbędne wyposażenie.

Dzięki pozyskanym środkom jednostki OSP otrzymały wyposażenie i sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa, które zagraża zdrowiu i życiu poszkodowanych. Zakupiono rozpieracz kolumnowy dla OSP Kalino oraz  przenośne oświetlenie z kamerą termowizyjną dla potrzeb jednostki ochotniczej w Grodzisku, które przekazano wskazanym jednostkom umową darowizny.
Jak podkreśla Burmistrz Rzgowa - Mateusz Kamiński, zakupiony sprzęt z pewnością zwiększy możliwości prowadzenia akcji ratowniczych w zakresie ratowania życia i mienia ludzkiego oraz w sposób bardziej efektywny zakres udzielania pomocy w czasie wypadków drogowych.
powrót