Pieniądze unijne dla gminy Rzgów - Gmina Rzgów

Pieniądze unijne dla gminy Rzgów

zdjęcie
7 czerwca w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania ,,BUD-UJ RAZEM’’ w Ujeździe zostały podpisane umowy z samorządami na projekt grantowy z zakresu organizacji festynów, pikników, imprez promujących obszar LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’. Wybranych do realizacji zostało 12 projektów na łączną kwotę 234 888 zł., w tym dwa projekty dotyczą zadań, które będą realizowane przez gminę Rzgów.
Pierwszy z nich to „Piknik rodzinny – integracja pokoleń” realizowany w ramach zadania grantowego „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru„  (przedsięwzięcie nr 4/2018/G) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 22  tysiące zł.

Drugi projekt pt. „Piknik z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości” realizowany w ramach zadania grantowego „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru„  (przedsięwzięcie nr 4/2018/G) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 12 tysięcy  zł.

Miron Ossowski
Na zd. Jeden z grantów jest przeznaczony na organizację imprez takich jak niedawny piknik  rodzinny w Starowej Górze
Fot. Włodzimierz Kupisz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


powrót