Pieniężna nagroda za podium - Gmina Rzgów

Pieniężna nagroda za podium

zdjęcie
Podczas środowej sesji 28 kwietnia 2021 r. , Rada Miejska w Rzgowie uchwaliła zasady przyznawania nagród pieniężnych zawodnikom za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrody są przewidziane dla osób zamieszkałych w gminie Rzgów lub reprezentujących kluby sportowe mające siedzibę na naszym terenie. Jako uzasadnienie uchwały powołano się na ustawę o sporcie z 25 czerwca 2010 roku, stwarzającą samorządom możliwość przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, reprezentantów gminy, osiagających najlepsze wyniki sportowe. Nagroda pieniężna może być przyznana za udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich.

Nagrody maja na celu wspieranie rozwoju osób szczególnie uzdolnionych sportowo oraz docenienie ich pracy na rzecz rozwoju lokalnego sportu. Nagrody będą jednorazowym świadczeniem pieniężnym. Łączna pula nagród w roku kalendarzowym nie przekroczy 10 tysięcy złotych brutto. Każdego roku może być nagrodzonych maksymalnie trzech najlepszych sportowców z gminy Rzgów.

Wnioski w tym roku można składać do 15 czerwca, a w przyszłym roku do 31 stycznia. Z wnioskiem może wystąpić klub sportowy, trener, zawodnik, radny, rodzice lub opiekunowie prawni zawodnika niepełnoletniego. Nagrody przyznaje i określa ich wysokość burmistrz po zapoznaniu się z opinią Komisji Spraw Społecznych po rozpatrzeniu wniosków.

Włodzimierz Kupisz
Fot. przykładowe
powrót