Po pierwszym roku usuwania azbestu - Gmina Rzgów

Po pierwszym roku usuwania azbestu

zdjęcie
Pierwszy etap usuwania azbestu w 2018 r. rozpoczął się w gminie Rzgów 10 kwietnia i zakończył się 26 listopada. Dla zrealizowania przedsięwzięcia gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 65 tysięcy złotych netto, a udział finansowy gminy wyniósł ponad 7,2 tysiąca złotych netto, czyli 10 procent . Możliwe to było dzięki Gminnemu Programowi Usuwania Azbestu, opracowanemu po powszechnej inwentaryzacji tegoż, przeprowadzonej w 2017 roku.
- Zakres robót obejmował demontaż, spakowanie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych na składowisku odpadów niebezpiecznych z gminy Rzgów – mówi Magdalena Górska, główny specjalista ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Rzgowie.  – Mieszkańcy nic nie płacą za usunięcie azbestu z nieruchomości. Wyroby zawierające azbest usunięte zostały w ubiegłym roku z 92 posesji w ilości 190 ton. Zadanie wykonała firma RENOVO S.C. z Łodzi.

- W gminie Rzgów azbest obecny jest na 980 posesjach – kontynuuje M. Górska. - Występuje on pod postacią eternitowych pokryć dachowych lub odpadów składowanych na działkach.  Całkowita ilość odpadów zawierających azbest, znajdująca się na terenie gminy to blisko 140 tysięcy m kw., czyli 2026 ton. Koszt usunięcia azbestu znajdującego się na terenie gminy (demontaż, spakowanie, transport, składowanie) to ok. 2,7 mln zł.

W programie usuwania azbestu na terenie gminy Rzgów zostały przyjęte założenia,  dotyczące ilości odpadów, zawierających azbest do usunięcia w poszczególnych latach:
2017-2021 (28 proc.)
2022-2026 (35 proc.)
2027-2032 (37 proc.)

W inwentaryzacji przeprowadzonej w 2017 r. określone zostały trzy stopnie pilności prac związanych z usunięciem eternitu:
I stopień – wymagane jest pilne usunięcie – (3 proc. nieruchomości - 3 977 m kw.)
II stopień – stan dostateczny (68 proc. Nieruchomości,  91 615 m kw.)
III stopień – zły stan techniczny (29 proc. nieruchomości 39 450 m kw.)

W pierwszej kolejności będzie usuwany azbest, który został już wcześniej zdemontowany i jest składowany, a także taki, którego stan jest bardzo zły.

Włodzimierz Kupisz
Fot. Magdalena Górska, fot. nr 1, źródło: usuwanieazbestu.com.pl
powrót