Pracowicie między sesjami - Gmina Rzgów

Pracowicie między sesjami

zdjęcie
W środę, 30 października obradowała Rada Miejska w Rzgowie. Radni wysłuchali sprawozdań m. in. władz oraz na temat bieżącej działalności referatów inwestycji oraz komunalnego. W okresie międzysesyjm od 25.09 - do 29.10.2019 r. Mateusz Kamiński - burmistrz Rzgowa podczas dyżurów oraz poza nimi przyjął 25 interesantów oraz wydał 23 zarządzenia dotyczące różnych sfer działalności gminy.

Burmistrz Rzgowa 20 września  2019 r. ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Na wolne stanowisko wybrana została Joanna Gajda, zamieszkała w Uszczynie. 10 października 2019 r. ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie.

Ważniejsze wydarzenia:

W piątek, 27 września 2019 r. w Ujeździe burmistrz Rzgowa podpisał umowy na dofinansowanie gminnej kultury przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ  RAZEM”.

Gmina Rzgów otrzymała dofinansowanie na dwa projekty:
1) „Doposażenie Rzgowskiej Orkiestry Dętej w instrumenty muzyczne”.
Wartość dofinansowania 10 548 złotych (100 % wartości projektu).
2) „Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie”.
Wartość dofinansowania 10 286 zł (100 % wartości projektu).

27 wrześnie w hali sportowej GOSTiR odbył się „Piknik Integracyjny Cittaslow - miast wysokiej jakości życia mieszkańców”. Gmina Rzgów przygotowała wspólną zabawę oraz poczęstunek dla prawie 60 podopiecznych wraz z opiekunami  Środowiskowego z Domu Samopomocy w Ksawerowie oraz podopiecznych Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Rzgowie.

3 października w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim ośmiu druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy odebrało Srebrny oraz Brązowe Krzyże Zasługi za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Odznaczenie otrzymali druhowie: Dariusz Krzewiński – Srebrny Krzyż Zasługi, Wojciech Pachulski, Marcin Skrobiszewski, Jana Jakóbiec, Kazimierz Łęgocki, Stanisław Hoja, Krzysztof Kauc oraz Jan Spałka – Brązowy Krzyż Zasługi.

10 października  odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami ul. Polnej, dotyczące wprowadzenia stałej organizacji ruchu na tej ulicy. Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński zaprosił na nie ekspertów – Macieja Chojnackiego, który zapoznał mieszkańców ze swoim projektem. Wyjaśnień udzielał również Adam Stawiany – p. o. kierownika Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

14 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.  Burmistrz Rzgowa złożył życzenia personelowi Szkoły Podstawowej w Guzewie, Miron Ossowski z Urzędu Miejskiego w Rzgowie odwiedził Szkołę Podstawową w Kalinie, a Marta Pietrusińska - inspektor ds. oświaty UM złożyła życzenia gronu pedagogicznemu i pracownikom niepedagogicznym w Szkole Podstawowej w Rzgowie i w Przedszkolu Publicznym.

77 rolników z naszej gminy odebrało wnioski odszkodowawcze za suszę, zweryfikowane pozytywnie przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Teraz należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – biura powiatowego w Koluszkach w terminie do 15 listopada   2019 r. Pamiętajmy, że do nowego wniosku należy koniecznie dołączyć protokół szkody. Bezpłata pomoc w tym zakresie udzielana jest w pok. 34 w godzinach pracy UM w Rzgowie.

Referat Inwestycji:
W okresie od ostatniej sesji Referat Inwestycji zajmował się następującymi zagadnieniami:

1. Zakończono prace na budowie przedszkola i żłobka w Guzewie. Obiekt został odebrany przez sanepid oraz PSP. 30 października trwała kontrola PINB w Łodzi . Budynek żłobka został wyposażony w meble. Pozostał do wykonania plac zabaw i wymiana bramy i ogrodzenia frontowego. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu pętli w Guzewie.
2. Zakończono prace związane z przebudową skrzyżowania w Guzewie.
3 Świetlica w Starej Gadce. Zakończono prace budowlane objęte umową w obiekcie świetlicy. Planujemy wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do obiektu oraz wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej
4 Zakończono budowę  kanalizacji podciśnieniowej. Trwają prace porządkowe.  Wykonawca wykona jeszcze prace objęte odrębną umową związane z wykonaniem dodatkowych przyłączy.
5 Trwają prace wykończeniowe w Domu Kultury. Zakres prac został powiększony o mechanikę sceny i dodatkową klimatyzację. Planowane zakończenie całości prac i wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie dla całego obiektu: listopad – początek grudnia 2019. W grudniu rozpoczną się odbiory sanepidu, PSP oraz PINB.
6 Zakończono prace związane z budowa chodnika na ulicy Kusocińskiego.
7 Trwają prace związane z budową oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim.  Prace powinny być zakończone do końca października. Odbiór i uruchomienie oświetlenia listopad 2019
8 Podpisano umowę na wykonanie 7 wodociągów. Prace powinny być zakończone do połowy grudnia 2019.
9 Dobiegają końca prace związane z budową rurociągu odwadniającego ulicę Glinianą. Planowany odbiór prac pierwszy tydzień listopada
10 Rozstrzygnięto przetarg na utwardzenie terenu przy MOPS. Podpisanie umowy 31 października 2019
11 Podpisano umowę na wykonanie naprawy skarpy na cieku Struga. Prace powinny być zakończone w pierwszej połowie listopada (termin uzależniony od warunków pogodowych)
12 Podpisano umowę na wykonanie koncepcji ronda.
13 Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia przy GPZ w Rzgowie.
14 Ogłoszono postępowanie na wykonanie oświetlenia terenu przy świetlicy w Czyżeminku.
15 Rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie placu zabaw przy żłobku w Guzewie. Termin zakończenia koniec listopada 2019 roku.


                                                                              
*** 

Referat Komunalny:
W okresie 25.09-29.10.2019 r. Referat Komunalny wykonywał następujące zadania:
1. Przeprowadzono przycinkę drzew zakrzaczeń w pasach drogowych dróg gminnych w Rzgowie
ul. Długa, ul. Reja, ul. Letniskowa oraz w Starowej Górze - ul. Działkowa

2. Wykonano frezowanie pni po wycince drzew przy ul. Ogrodowej i Letniskowej w Rzgowie oraz przy drodze powiatowej 2922E

3.  Wykorytowano i utwardzono odcinek 250 m ul. Akacjowej w Starowej Górze

4. Naprawiono barierki przy ul. Konspiracji w Konstantynie

5. Wymieniono tablice ogłoszeniową na ul. Szczytowej w Starowej Górze

6. Naprawiono barierkę na ul. Uczniowskiej w Starej Gadce

7. Przygotowano namioty, kosze oraz krzesła na Święto ziemniaka w Starowej Górze  oraz dni otwarte świetlicy w Gospodarzu

8. Usunięto 35 uschniętych drzewek z nasadzeń zastępczych przy ul. Ogrodowej pod uzupełnienia nasadzeń

9.  Przygotowano drewno opałowe dla trzech podopiecznych MOPS. Drewno pochodziło z wycinki drzew przeprowadzonej w roku 2017.

10. Wykoszono tereny zielone na osiedlu przy ul. Nasiennej oraz w Kalinku

11. Odkrzaczono oraz odmulono 550 metrowy odcinek rowu przy drodze powiatowej 2922E.

12. Naprawiono nawierzchnie ul. Tunelowej, Szklarniowej , Kasztanowej, Kuchennej

13. Utwardzono 50 metrowy odcinek ul. Ogrodowej oraz 80 metrowy ul. Południowej w Starowej Górze.

14. Przygotowano mieszankę soli z piaskiem do zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz gminnych. Zmagazynowanych jest około 1500 ton mieszanki.

15.Odkrzaczono rów przy szkole podstawowej w Guzewie.

16. Zamontowano barierki na chodniku przy ul. Nad Nerem  oraz przy wjeździe do przedszkola w Guzewie

17. Uzupełniono oznakowania w Guzewie oraz Bronisinie Dworskim.

Fot. Włodzimierz Kupisz/archiwum
powrót