Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – II etap - Gmina Rzgów

Przebudowa ul. Kusocińskiego w Rzgowie – II etap

zdjęcie
To jedna z większych tegorocznych inwestycji drogowych w gminie Rzgów. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od ul. Pabianickiej (drogi wojewódzkiej) do ulicy Letniskowej wraz z wykonaniem odwodnienia i oznakowania ruchu.


Do przetargu o to zlecenie przystąpiło 9 konkurentów. Wygrała firma z gminy Andrespol. Otrzyma za to wynagrodzenie w wysokości 1 miliona 58 tysięcy złotych. Długość projektowanego odcinka do remontu to  488,1 m. Realizacja zadania nastąpi w dwóch etapach: I dotyczy odcinka od ulicy Reja do ulicy Letniskowej, natomiast II obejmuje odcinek od ulicy Pabianickiej do ulicy Reja.

Zakres robót obejmuje remont istniejącej jezdni, rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi i wykonanie nowej. Remont zakłada wyrównanie istniejącej jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej i warstwy ścieralnej. Układanie warstwy wyrównawczej poprzedzą naprawy nawierzchni bitumicznej jezdni.

Inwestycja zakłada budowę  poboczy, chodników dla pieszych, zjazdów indywidualnych do posesji. Wykonawca wybuduje kanalizację deszczową łączącą istniejący kanał deszczowy w ul. Kusocińskiego z odbiornikiem tj. istniejącym kanałem w ul Pabianickiej. Zlecenie obemuje również wykonanie studzienek ściekowych z przyłączami, które włączono do projektowanych oraz istniejących kanałów deszczowych w ulicy Kusocińskiego.

Do przebudowy zakwalifikowano istniejący odcinek kanalizacji  deszczowej w rejonie skrzyżowania z ul. Reja. Częściowo do likwidacji przeznaczono odcinek kanalizacji  od ul. Pabianickiej do ul. Wąwozowej po wschodniej stronie ulicy.

Zadanie obejmuje odmłodzenie żywopłotów poprzez podcięcie gałęzi.  Rów odpływowy na odcinku 172,7m będzie obudowany korytkami betonowymi prefabrykowanymi. Powierzchnia zieleńców wyniesie 655,6 m kwadratowe.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót