Rolniku - upadek to nie przypadek - Gmina Rzgów

Rolniku - upadek to nie przypadek

zdjęcie
Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Brzezinach zgłoszono 51 wypadków przy pracy rolniczej. Około 52% z nich stanowiły upadki osób.

Duża liczba  upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórek i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym, opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne. Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pośpiechu oraz braku dbałości o ciągi komunikacyjne, które nie są wydzielone lub zostają źle wydzielone albo też wskutek nieuprzątania dojść do budynków i nieporządku wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również wysłużone albo zabrudzone obuwie robocze.

Z prowadzonych przez KRUS analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia o wysokie progi w wejściach i przejściach budynków inwentarskich. Wiele budynków inwentarskich starego typu posiada takie zagrożenia konstrukcyjne.

Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku wypadków, spowodowanych upadkiem ze strychów, poddaszy, stodół i innych budynków gospodarczych, podczas układania i zrzucania paszy i słomy przez niezabezpieczone otwory zrzutowe w stropach i ścianach budynków. Upadek ze strychu lub poddasza najczęściej kończy się ciężkimi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią poszkodowanych. Każdego roku zdarzają się także tragiczne w skutkach wpadnięcia do niezabezpieczonych dołów i odkrytych studzienek ściekowych, szamb, zbiorników na gnojowicę.

Wśród przyczyn upadków obserwujemy również: nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane drabiny. Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie przy ciągnikach i maszynach często zabrudzone są ziemią oraz resztkami roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom z wysokości. Takie upadki kończą się często groźnymi urazami kończyn dolnych i górnych. W trosce o własne bezpieczeństwo, w okresie mniejszej intensywności prac rolniczych warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Aby zminimalizować ryzyko upadków przy pracy w gospodarstwie rolnym należy:

likwidować śliskość usuwając śnieg, posypywać oblodzenia piaskiem, popiołem lub trocinami;

wyrównywać i w miarę możliwości utwardzić place i przejścia;

utrzymywać czystość i porządek na podwórku oraz w ciągach komunikacyjnych;

stosować obuwie z antypoślizgową podeszwą, najlepiej z cholewką chroniącą kostkę;

na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach stosować nakładki na obuwie, tzw. raczki antypoślizgowe;

naprawiać uszkodzone stopnie oraz zamontować barierki wzdłuż schodów i na podeście;

zabezpieczać otwory zrzutowe na strychach, poddaszach;

stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach na wysokości (bezpieczna drabina ma mocne i właściwie zamocowane szczeble, jest zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyłem – u dołu gumowymi lub ostrymi zakończeniami, u góry hakami; kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75°, a drabina powinna wystawać minimum 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzi użytkownik);

schodzić z ciągnika rolniczego plecami do zejścia (tak jak podczas wchodzenia), przytrzymując się przeznaczonych do tego uchwytów;

oświetlać miejsca, w których się poruszamy;

w przypadku braku możliwości usunięcia progów, oznaczyć je w widoczny sposób.

W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z kampanią „Upadek to nie przypadek”. Na stronie internetowej
www.krus.gov.pl
jest możliwość obejrzenia filmu pod tym samym tytułem. W materiałach tych szczegółowo omówiono sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami

Artykuł nadesłała Placówka Terenowa KRUS w Brzezinach

Fot. przykładowe/Mateusz Szczepaniak
powrót