Rośnie szkolna kotłownia - Gmina Rzgów

Rośnie szkolna kotłownia

zdjęcie
Przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie trwa budowa kotłowni gazowej. Inwestycja wraz z całą infrastrukturą techniczną to koszt ponad pół miliona złotych.
Kotłownia będzie się mieściła w niewielkim budynku o powierzchni 35,5 metra kwadratowego. W jego wnętrzu będzie się znajdowało 8 gazowych kotłów grzewczych o łącznej mocy 880 kilowatów. Pracą urządzeń będą sterowały specjalne regulatory. Zewnętrzną instalację będzie stanowiła kanalizacja technologiczna wraz ze studnią schładzającą, instalacja energetyczną, gazową, wodociągową oraz ciepłowniczą.
Kotłownia będzie połączona z istniejącymi instalacjami grzewczymi w szkole poprzez instalację ciepłowniczą poprowadzoną z budynku nowej kotłowni gazowej do podpiwniczenia istniejącego szkoły, gdzie znajduje się obecna kotłownia olejowa i stamtąd ciepło będzie rozprowadzone po całym budynku.
Instalacja gazowa w kotłowni będzie wyposażona w bezpieczny system sygnalizacyjno – odcinający na wypadek ewentualnej awarii powodującej niedopuszczalny poziom gazu w pomieszczeniu.
Zakończenie wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych, aby nowa kotłownia była gotowa do podłączenia gazu przewidziane jest na koniec czerwca.
powrót