Rusza spis pieców - Gmina Rzgów

Rusza spis pieców

zdjęcie
W najbliższych miesiącach pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie zapytają mieszkańców o piece i paliwa, którymi ogrzewane są ich domy. Zinwentaryzowane zostaną eksploatowane źródła energii odnawialnej, przeprowadzone termomodernizacje oraz plany inwestycyjne na najbliższe lata, związane z polepszeniem efektywności cieplnej w budynkach.
W ciągu najbliższego roku chcemy stworzyć bazę danych tzw. niskiej emisji. Rejestr ma być jednym z narzędzi pomocniczych w realizacji i monitorowaniu walki ze smogiem w naszej gminie. Na dziś o faktycznej skali tzw. niskiej emisji nie wiemy nic.

Dzięki inwentaryzacji ocenimy sposoby ogrzewania, stopień docieplenia budynków, ale także poznamy potrzeby naszych mieszkańców. Chcemy przygotować się do ewentualnych programów pomocowych – gdy będą możliwości zdobycia dotacji, my będziemy już gotowi. Firmy zewnętrzne za przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie zażyczyły sobie  45 - 55 tys. zł. Jeśli zrobią to nasi pracownicy, zaoszczędzimy.

Na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji opracowana została ankieta, która w najbliższych dniach trafi do każdego domu. Inwentaryzacji poddane będą budynki mieszkalne, handlowe, usługowe i przemysłowe. Właściciele nieruchomości proszeni są o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Rzgowie. W kwietniu ankieta dostępna będzie również w wersji elektronicznej na stronie
www.rzgow.pl

Magda Górska
Fot. przykładowe/radiopoznan.fm
powrót