Rządowe 800 tysięcy za remont ulicy w Grodzisku - Gmina Rzgów

Rządowe 800 tysięcy za remont ulicy w Grodzisku

zdjęcie
Dzięki oszczędnościom powstałym po przeprowadzeniu przetargów, Tobiasz Bocheński - wojewoda łódzki zdecydował o zwiększeniu liczby zadań, które otrzymają w 2020 r. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na tej liście znalazła sie gmina Rzgów, które odzyska 50 procent pieniędzy zainwestowanych w tym roku w drugi etap modernizacji ulicy w Grodzisku.
Wysokość dofinasowania w niektórych przypadkach sięga 80 procent. Za sprawą podjętej decyzji, zrealizowane zostaną inwestycje wartości 29,2 miliona  zł, a dofinansowanie wyniesie 17,7 miliona złotych.

- Gmina Rzgów otrzyma dofinansowanie w wysokości połowy poniesionych kosztów modernizacji drugiego odcinka drogi w Grodzisku wraz z chodnikiem, czyli 800 tysięcy złotych - poinformował Marek Derski, specjalista z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. (WK)

Fot. Włodzimierz Kupisz
powrót