Rzgów najlepszy w sieci pomarańczowego ślimaka - Gmina Rzgów

Rzgów najlepszy w sieci pomarańczowego ślimaka

zdjęcie

Rzgów zajął I miejsce w rankingu 28 miast w kraju, zrzeszonych w stowarzyszeniu międzynarodowym Cittaslow pod względem potencjału społeczno-gospodarczego. Dane te pochodzą z najnowszej książki Elizy Farelnik, Agnieszki Stanowickiej i Wioletty Wierzbickiej pt. „Cittaslow – model rozwoju i współpracy małych miast”. Pozycja ta ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

W monografii czytamy, że Rzgów charakteryzuje się najwyższą liczba pracujacych, przypadających na 1000 mieszkańców – 745 wobec średniej wynoszącej 246. Na 1000 mieszkańców Rzgowa przypada aż 212 podmiotów gospodarczych prywatnych, podczas gdy średnia dla wszystkich miast sieci Cittaslow wynosi 93 podmioty.

 

Najczęściej wskazywaną płaszczyzną współpracy między miastami Cittaslow jest promocja miasta. Ich władze podejmują wysiłek zmierzający do zwiększenia rozpoznawalaności poszczegolnych miast, jak i całej sieci. Inicjatywy promocyjne są podejmowane pod wspólnym logo pomarańczowego ślimaka i przyjmują bardzo różną formę.

 

Przynależność do stowarzyszenia nakłada na miasta deklarację ciągłego rozwoju poprzez realizację inicjatyw, poprawiających jakość życia mieszkańców, ale jednocześnie daje znakomite możliwości pokazania swoich walorów, aktywności i możliwości.


Idea Cittaslow, miast dobrego życia, pojawiła się we Włoszech w 1999 roku, gdy cztery włoskie miasta zrzeszyły się, aby propagować kulturę życia spokojnego i przyjaznego środowisku. Do stowarzyszenia należą miasta o liczbie mieszkańców poniżej 50 tysięcy, prowadzące politykę zorientowaną na wspieranie ochrony przyrody, różnorodności kulturalnej, polepszenie kontaktów międzyludzkich, ułatwienie i uprzyjemnienie życia. Promuje się lokalną wytwórczość, rzemiosło i produkty spożywcze. Miasta rozwijają się dzięki wykorzystaniu ich naturalnego położenia.

U podstaw przynależności do sieci leży przekonanie, że niespieszne życie, inwestowanie, praca czy wychowywanie dzieci sprzyjają efektywności i kreatywności, zaś szybkie tempo, chaotyczność i pośpiech powodują frustrację, która prowadzi do  nieskuteczności i błędów. Brak czasu na refleksję i wypoczynek są dla psychiki zgubne, stąd idea „zwolnienia” tempa życia, czemu sprzyja specyfika mniejszego miasta, które prowadzi politykę zrównoważonego życia, przyjazną mieszkańcom.

Cittaslow liczy kilkadziesiąt miast z całego świata. Polska zajmuje w sieci znamienite drugie miejsce, jeśli chodzi o liczbę włączonych miast (28). Jednym z nich od 2017 r. jest Rzgów, pozytywnie oceniony pod względem infrastruktury, polityki społecznej, tkanki miejskiej, gościnności,  realizacji partnerstwa z gminami zagranicznymi i przemyślanego rozwoju.

 

Oprac. Włodzimierz Kupisz

powrót