Spotkanie wigilijno-noworoczne OSP w Rzgowie - Gmina Rzgów

Spotkanie wigilijno-noworoczne OSP w Rzgowie

zdjęcie
… odbyło się przed południem w sobotę, 11 stycznia 2020 r. Świętowano przy okazji 114. rocznicę powstania ochotniczej straży w Rzgowie, którą to uroczystość przeniesiono z grudnia. Obchody zainaugurowano przemarszem sprzed remizy do kościoła parafialnego. Ksiądz kanonik Krzysztof  Florczak w kazaniu nawiązał do sentencji wyhaftowanej na sztandarze, że druhny i druhowie służą Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek.
Po nabożeństwie Rzgowska Orkiestra Dęta i pododdział OSP z pocztem sztandarowym przeszli przed pomnik upamiętniający założycieli jednostki. Strażacy złożyli też wiązankę pod tablicą pamiątkową w jednostce. Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka w strażnicy wyraził ubolewanie, że w OSP Rzgów jest niewielu ochotników najmłodszego pokolenia.

Po podzieleniu się opłatkiem goście wysłuchali koncertu orkiestry dętej. Niespodzianką były wspomnienia pani Majdzińskiej poświęcone jej dziadkowi, który zakładał straż przy współudziale m. in. księdza Załuski.

W uroczystości również wzięli udział m. in. burmistrz Mateusz Kamiński, radni Kordian Skalski i Rafał Kluczyński, proboszcz ks. Krzysztof Florczak. Gospodarzami wydarzenia byli: naczelnik OSP Rzgów Adam Górecki oraz prezes Dariusz Wankiewicz.  Poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Rzgowie.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót