Strażacy podsumowali 2019 rok - Gmina Rzgów

Strażacy podsumowali 2019 rok

zdjęcie
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński wziął udział w podsumowaniu działalności ubiegłorocznej strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego. W ubiegłym roku odnotowano 1347  interwencji, z czego 401 to pożary, 859 to miejscowe zagrożenia i 87 to alarmy fałszywe, głównie z instalacji monitoringu pożarowego obiektów.
W gminie Rzgów największy pożar wybuchł w chlewni w Czyżeminku. W akcji gaśniczej uczestniczyło 6 zastępów JRG i 11 zastępów ochotniczych, w sumie 68 druhów. Niezmiennie - najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów była nieostrożność i zaniedbania w posługiwaniu się ogniem.

Z uwagi na zagrożenia i problemy, związane ze składowaniem odpadów, skontrolowano tego typu obiekty w powiecie. Strażacy stwierdzili szereg nieprawidłowości. Współpracowali z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, gminami oraz policja. Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła także kontrole na wniosek starosty.

PSP przeprowadziła 103 kontrole w obiektach, gdzie stwierdziiła  123 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wydała 7 decyzji administracyjnych, nałożyła 6 mandatów i wydała 29 opinii. Strażacy uczestniczyli w przekazywaniu do eksploatacji 63 obiektów. W 11 przypadkach zgłoszono sprzeciw lub uwagi, dotyczące niezgodności wykonania zakresu inwestycji z projektem budowlanym lub przepisami przeciwpożarowymi. W ramach ćwiczeń przeprowadzono  ewakuację 495 osób ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie.

Zebrani zostali poinformowani, że najbardziej wyeksploatowanym wozem strażackim komendy PSP w Koluszkach jest 16-letni MAN CGBA540. W jego przypadku norma eksploatacyjna mówi o 15-letniej służbie. Najnowszym wozem jest mercedes atego GBARt 2,5/16 z 2018 r. Inne większe i średnie wozy strażackie są jeszcze w dobrej kondycji.

W 2019 r. zakupiono 24 węże tłoczne, 29 ubrań koszarowych, 13 ubrań specjalnych nowego wzoru, 12 par specjalnych skórzanych butów strażackich oraz specjalnych butów gumowych. Na bieżąco przeprowadzono przegląd i badanie sprzetu, mającego wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo ratowników. Komisja powołana przez komendanta powiatowego PSP skontrolowała przygotowanie pojazdów i pozostałego sprzętu, która zakończyła się oceną bardzo dobrą – 4,99!

Komendant powiatowy bryg. Krzysztof Supera powiadomił zebranych, że z uwagi na zwiększające się zagrożenie i liczbę interwencji na terenie gmin Rzgów i Tuszyn, rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu polegającego na budowie posterunku jednostki ratowniczo gaśniczej w tym rejonie.

W podsumowaniu działalności wzięli udział: przedstawiciel łódzkiego komendanta Wwjewódzkiego bryg. Grzegorz Maciaszek, starosta łódzki wschodni Andrzej Opala, prezes ZOP ZOSP RP druh Dariusz Krzewiński, burmistrzowie i wójtowie, a także komendanci gminni OSP.  Przedstawiciele władz pozytywnie ocenili pracę i służbę strażaków oraz realizację wszystkich przedsięwzięć w 2019 roku.

oprac. Włodzimierz Kupisz
Fot. PSP Koluszki
powrót